"TAJEMSTVÍ" JAKO KLÍČ K MEZILIDSKÝM VZTAHŮM

 

Photobucket

Photobucket

Když chcete v životě něco získat, zajistěte, aby vaše činy nebyly v rozporu s vašimi tužbami. Jeden z nejbáječnějších příkladů uvádí Mike Dooley, jeden z učitelů uvedených ve filmu "Tajemství", v audiokurzu nazvaném "Působení Vesmíru a zapojení kouzel". Je to příběh o ženě, která chtěla získat ideálního partnera. Udělala všechny správné věci: ujasnila si, jaký by měl být, napsala si podrobný seznam jeho vlastností a vizualizovala si ho v životě. Přestože toto všechno udělala, neobjevil se.

Pak jednoho dne dorazila domů a zaparkovala auto uprostřed garáže. Jen zalapala po dechu, když si uvědomila, že její činy jsou v rozporu s její touhou. Když auto stálo uprostřed garáže, nezbylo v ní už místo pro auto jejího ideálního partnera! její činy jasně říkaly Vesmíru, že nevěří, že obdrží to, o co požádala. A tak okamžitě uklidila garáž a auto zaparkovala na jednu stranu, přičemž na druhé straně garáže nechala místo pro auto svého ideálního partnera. Pak šla do ložnice a otevřela šatní skříň, která byla plná oblečení. Pro šaty ideálního partnera už tam nezbylo místo. A tak některé šaty přesunula jinam, aby místo uvolnila. Také spala uprostřed postele, a tak začala spát na "své" straně a nechávala místo pro partnera.

Tato žena vyprávěla Mikovi Dooleymu svůj příběh na večeři a vedle ní u stolu seděl její ideální partner. Poté, co podnikla všechny tyto zásadní kroky a jednala, jako by již ideálního partnera získala, vstoupil do jejího života a teď jsou šťastně svoji.

Dalším jednoduchým příkladem, který rovněž obsahuje "jednáni jako kdyby", je příběh mé sestry Glendy, která je hlavní produkční filmu "Tajemství". Žila a pracovala v Austrálii a chtěla se přesunout do Spojených Států a pracovat se mnou pro naši kancelář v USA. Glenda znala tajemství velmi dobře, a tak dělala všechny správné věci, aby docílila toho, co chtěla, ale měsíce ubíhaly a ona stále Austrálii neopustila.

Glenda se podívala na své činy a uvědomila si, že "nejedná jako kdyby" získala to, oč požádala. A tak začala dělat rázné kroky. Ve svém životě zařídila vše k odjezdu. Zrušila členství, rozdala věci, které už nebude potřebovat, vytáhla kufry a připravila je na cestu. Během čtyř týdnů byla Glenda ve Státech a pracovala z naší kanceláře.

Přemýšlejte o tom, oč jste požádali, a ujistěte se, že vaše činy zrcadlí to, co očekáváte, že obdržíte, a nejsou v rozporu  s tím, oč jste požádali. Jednejte, jako byste to získali. Udělejte přesně to, co byste udělali, kdybyste to získali dnes, a dělejte v životě takové kroky, které budou odrážet to silné očekávání. Udělejte tomu místo, a jakmile je uděláte, vysíláte onen mocný signál očekávání.

 

(Rhonda Byrne: Tajemství)

Photobucket

img71/4442/indinkasi0.gif

Photobucket