ZNAMENÍ ŠELMY

 
 
Nejkomplikovanější knihou Nového Zákona je bezesporu Zjevení Janovo. Je to plné mysticizmu, symboliky a metafor. Pro moderního člověka téměř nesrozumitelný text. Nijak zvlášť se nevěnuji tomuto textu, prakticky vůbec, avšak znám jej. Dnes, při poslechu jedné přednášky na jutubku, ohledně aktuální situace na Slovensku, dostala jsem skrze intuici informaci o tom, co se děje - že právě teď se naplňuje tato část Zjevení o značce a šelmě. Ale není to pomocí čipu, jak jsem si dlouho myslela. Temní změnili taktiku! Tak především - nejde o jednorázový akt. Temní na to používají salámovou metodu. Zavedení značky šelmy každému člověku má minimálně dvě fáze - nejdřív "testování", a pak "očkování". Proti smyšlené nemoci - všichni víme, jaké. 
Je to neuvěřitelné, ale začalo se to dít právě na Slovensku. V sousední krajině, krásné a hluboce milované, mé rodné vlasti... Derou se mi do očí slzy, srdce mi krvácí, dušička se bolestí chvěje, když sleduji, co se tam děje. Nucené "testování" necertifikovanými testy, fašizace společnosti, neschopnost slovenského národa vzepřít se ďáblu. Ba naopak  - právě zde se ukazuje množství služebníků, kteří ochotně přisluhují zvrácenostem temnoty. Bože, smiluj se! 
 
 
Celoplošné testování je protiprávní a přesto se to uskutečňuje, a lidé jen sklonili hlavy. Říkávalo se kdysi: "Poturčenec horší Turka". Na Slovensku toto rčení dostává reálný rozměr. Nejen že se neprotestuje, ale jako houby po dešti se vyrojili aktivisté, kteří jsou "horší Turka". Například vyhrožují lidem, že když se nedají testovat, vyhodí je na hodinu z bytu!!! Nebo z práce! V Košicích rodící ženu nechtěli přijmout do porodnice, pokud si nedá udělat test!!! A pak, když bylo teprve DVA DNY děťátko na světě, chtěli ti přisluhovači pekla testovat novorezeně!!! To je šílené! 
Kdo nebude mít test, bude uvězněn ve svém domově. Bude mít zákaz vycházení. Víte co to znamená? Nemůžeš do práce, nemůžeš do obchodu, nic. Prostě toto testování rozdělí lidi na "podlidi" a "nadlidi". Tohle fakt není normální. 
Zoufalství, které se mne zmocňuje, když myslím na Slovensko, odevzdávám do rukou Pána. 
Přesně to popisuje Bible - nebudou moci prodávat, ani kupovat... A to je teprve začátek. Když těm černým padouchům toto projde, je nachystána druhá fáze - vakcinace. Právě ve vakcíně se ukrývá zlomyslnost a podvod toho odvěkého hada, nepřítele lidí i Boha, lháře a podvodníka odevždy až navěky, satana a jeho party. 
 
 
Lidé, probuďte se! To, co se teď děje na Slovensku, bude se dít v celé Evropě a posléze na celém světě. Věřím, že tohoto již temní nedosáhnou, již nemají čas. Věřím, že všechno dobře skončí, a to již brzy. Temnotě již zvoní hrana. Ale velmi, velmi se bojím o Slovensko a Slováky, aby už pro ně nebylo pozdě. Bože, smiluj se! 
Zdá se, jakoby Slovensko bylo pod nějakým temným příkrovem, dekou. Jakoby na Slováky byla uplatňována nějaká technologie na ovládání mysli... 
 
 
Prosím lidi, kteří toto čtou, a není jim lhostejné, co se děje, prosím o modlitby za Slovensko. Modlíme se tím i za sebe. A za svět. Slovensko je testovacím perimetrem. Bože, nedovol, aby to těm zločincům, těm černým, nelidským potvorám vyšlo. Ať se Slováci - a následně všechny národy probudí a povstanou. Každá upřímná modlitba, myšlenka plná lásky na Slovensko vyslaná, dělá do toho černočerného příkrovu díru. Díru, kterou může proudit světlo. Každý Slovák, který se probudí z této uměle nastolené hypnózy, může účinně pomáhat. I když by to bylo jen motlibou, či snahou probudit  další lidi a informovat je o temném pozadí a plánech společnosti "satan s.r.o.".