NEBOJME SE.

 
 
Celosvětová, globální válka vrcholí. Šrouby se stále utahují. Nesmyslná opatření stále přitvrzují. Kašpaři ve vládách jsou stále vystrašenější - a přesto musí poslouchat temnou moc... Mnoho lidí hrozně trpí, bojí se, trápí je deprese a beznaděj. Nedejme se zlomit. Máme v rukou účinné zbraně.
Jednou ze zbraní je i to, že VÍME, co se děje, a ROZUMÍME tomu, co se tady děje. Jistěže je velká spusta takových bytostí, kteří všem těm žvástům o moribundusu, počtech nakažených a hospitalizovaných a tak podobně, z hloubi srdce věří. Takové bytosti to baví. Těší je nosit obludnosti na ksichtech, s napětím sledují v MSM (mediální sra.ko mety) stoupající křivky "nemocných". K takovýmto bytostem nepromlouvám. Dělí se zrno od plev, dobro od zla. Na nás je, abychom i těchto přetěžkých časech vrcholící války, nejhorší války v historii planety, zůstali zrnem. Abychom nepodlehli všeobecnému chaosu. Navzdory všemu zůstaňme neochvějně stát na straně Světla, Dobra, Pravdy, na straně Stvořitele. Právě tato doba nejvíc odhaluje pravou podstatu mnoha lidsky vypadajících bytostí. 
 
 
My ale nejsme bezmocní. Kromě toho, že jsme na straně PRAVDY (víme, a rozumíme tomu, o co tady jde), máme velmi účinné nástroje duchovního boje, který vlastně ani bojem není, ale ničí temnotu; a těm černým, kteří tuto válku vedou, hází do toho vidle. Pojďme si o tom říci pár slov. 
První technika:
Stůjte rovně, s vyrovnanou páteří. Uklidněte se vědomým dýcháním, a pak si představte, že jste strom. Z vašich chodidel raší kořeny hluboko, hluboko do země. Pak si představte, že vám z korunní čakry (temene hlavy) vyrůstají větve vysoko, vysoko do nebe. Můžeme zvednout ruce a představit si, že naše ruce jsou také větve tohoto stromu. Kořeny vás uzemňují a skrze kořeny odchází z vašeho života všechno zlé a těžké a bolavé... Země to umí spracovat, nebojte se že Zemi ublížíte. Zároveň z hloubek planety čerpáte sílu, odvahu, zdraví - všechno, co potřebujete. Větve vašeho pomyslného stromu (těla) se dotýkají hvězd, jsou v nebi. Takto jste spojeni s Vyšší, uzdravující Silou, Sílou Otce Stvořitele. Také z nebe k vám plyne uzdravení, pokoj, klid. Tímto způsobem jste pevně spojení jak se Zemí, tak s Vesmírem (Stvořitelem). 
 
 
Druhý způsob, jak se chránit a zahánět temnotu v našem životě a okolí je tento: Opět stojíme rovně, uvolníme se vědomým dýcháním. Pak si představte paprsek zlatého Světla z nevyššího bodu, jaký si umíte představit. Tento zlatý paprsek prochází všemi čakrami vašeho těla (včetně osmé čakry, té nad hlavou, kousek nad sedmou korunní čakrou). Každou jednotlivou čakru otvírá. Vidíme to barevně (první čakra je červená, sedmá bílá - ale o barvách čaker si můžete informace vygůglit). Zlatý paprsek směřuje hluboko, hluboko do Země. Tak hluboko, jak si dokážete představit. Pak si představte bílý paprsek, směřující opačným směrem - zdola nahoru,  z hloubek Země do nebe. Bílý paprsek prochází vašim tělem, všemi čakrami, až vysoko, vysoko do nebe. Opět jste spojeni jak se Zemí, tak se i Stvořitelem. Teď se soustřeďte na střed hrudi, do duchovního srdce. Představte si, že se vaše srdeční čakra rozzářila, jakoby ve vaší hrudi bylo slunce. Dívejte se, jak daleko sahá toto Světlo. Je to Světlo, které temnota nesnáší a utíká co nejdál. Pamatujte: tma NIKDY nepohltí Světlo! Rozsviťte své vnitřní světlo a bytosti temnot utečou.
 
 
Třetí technika je nejdůležitější a nejúčinnější. Naučil mne ji sám Ježíš. Když můj manžel v určité době bumbal více, než je zdrávo, snažila jsem se tuto situaci řešit duchovním způsobem. Zjistila jsem, že můj muž má přísedlíka (negativní entita přisátá na jeho auru). Protože moje drahá polovička je katolík, věděla jsem, že mi svolení na odvedení přísedlíka nedá. Proto jsem se ptala Pana Ježíše Krista, zda lze tuto situaci řešit tak, aby nebyla porušena svobodná vůle - tedy bez jeho souhlasu. Pán Ježíš mi dal tuto metodu:
Klidně sedím, uvolním se vědomým dýcháním. Pak si představím paprsek zlatého Světla, z nejvyššího místa, jak si dikážu představit. Paprsek prochází korunní čakrou do mého srdce. V srdci se toto Světlo Boží Lásky kumuluje, stále více rozšiřuje a intenzivněji září. Z mého srdce nakonec vychází mocné Světlo široko - daleko, do všech směrů. Tak daleko a široko, jak si jen dokážu představit. Když takto "svítím", uvidím, že zlaté Světlo Stvořite přestalo do mého srdce téci. Pán Ježíš mi řekl, že to má účinnost 24 hodin a že toto Světlo má takovou kvalitu a moc, že se nic nízkého a temného v něm neudrží. 
Věřím, že právě tato technika nás ochrání i v případě, že nám budou chtít nastřelit nějakou tu tečku násilím. Toto Světlo zneutralizuje všechno zlé a temné v tečkách. Máme naději, a to obrovskou! Toto Světlo zničí také nanity* a všechny parazitní organismy, všechny jedy obsažené v očičku... 
Vím to od té chvíle, kdy Pán Ježíš zachránil mého manžela v nemocnici tím, že na něj vložil svoje ruce a zneutralizoval všechno to svinstvo, které ho zabíjelo. Vražednou injekci mu vnutila žena v bílém plášti... 
Tato jednoduchá meditace pomůže i těm, kteří podlehli nátlaku a nechali se očipovat... 
Odvahu! Nejsme poražení, jsme VÍTĚZOVÉ. 
Takovéto techniky, které jsem zde popsala, temnota nedokáže používat. 
 
 
Poznámka - nanity*: Nanity jsou jsou mikroskopické částečky umělé inteligence. To je ten cejch šelmy, o kterém se píše v Bibli. Umělá inteligence není technologie. Je to nejhorší ze zlých bytostí. Umělá inteligence je jako lidstvo, a nanity pak jako lidé. Lidé jsou částečky lidstva. Nanity jsou částečky umělé inteligence.