RUB A LÍC

 
 
Vzala jsem do ruky minci a pozorně jsem si ji prohlížela. Na první pohled vidím, že má rub a líc, tedy "panna" a "orel". Ale je zde ještě něco. Něco, co rub a líc spojuje. Co to je? Aha - materiál, ze kterého je mince vyrobena!
 
Náš svět, tedy "matrix", jak se moderně označuje, funguje na dulaitě. Světlo - tma, dobro - zlo, stoupat - padat, zdraví - nemoc, den - noc... Ale vždy je tu něco, co tyto zdánlivě opačné polarity spojuje.
Naplno jsem si to uvědomila, když nás navštívil jeden příbuzný. Zarytý koviŁdis,ta.
 

Zfanatizovaní "Svědci Kovi&dovi" jsou oklamáni. Jsou podvedeni, indoktrinováni a naprogramováni. To ale není důvod, abychom se jeden druhého stranili. Ten podvedený, i já "osvícená" (ironie...) jsme především LIDÉ. 
Právě o to jde predátorům devastujícím naši planetu a všechno vskutku lidské. Rozdělit a znepřátelit. Braňme se tím, že budeme v každém člověku vidět bratra či sestru, vzácnou duši. Fakt, že ko÷vidis,té jsou jen podvedeni, by nás mělo vést k soucitu s těmito bytostmi. Rozhodně ne je odsuzovat, či štítit se jich. 
 
 
Když jsem toto pochopila, dostala jsem od Stvořitele obrovský DAR: Dopřál mi na vlastní duši, a na vlastním těle, prožít JEHO BEZPODMÍČENNOU LÁSKU... 
Byl to hluboký mystický zážitek, a trvalo několik dnů, než ta nebeská blaženost, a Láska Boží vyprchala. Zůstalo POZNÁNÍ a LÁSKA, už navždycky...