ŽIVOT PO ŽIVOTĚ?

 

Je to v podstatě oxymoron - protimluv, protože život je jen jeden, nikdy nekončí a nikdy nezačíná.
Ano lidský život "končí" úmrtím, ale není to konec života. To jen dušička odloží svůj kabátek, svůj nosič; ale žije dále, jen v jiném prostředí. Výrazy "život po životě" a "posmrtný život" se u nás ujal začátkem devadesátých let minulého století, když konečně i u nás vyšly knihy pana Raymonda A. Moodyho. Ovšem naši dědečkové a babičky vždy věřili, že smrtí život nekončí.
Po éře budování socialismu, kdy bylo všechno, co vybočovalo z materialsmu potlačováno, to byla první vlaštovka slibující jaro. Opravdu - pak jakoby se rozrhl pytel s duchovní literaturou a naukami.
S tématikou života po životě úzce souvisí idea reinkarnace, čili opětovného vtělování, a karmy.
 Až donedávna jsem tomu také věřila. Mé poznání se však změnilo. Pokusím se vám vysvětlit, kde je ten háček, proč je systém reinkarnací jenom další pastí.
 
 
Víte -  celý tento systém byl vymyšlen jako grandiózní past na duše. Takhle to Stvořitel neučinil. My, lidé - lidské duše, jsme byli zajati a zotročeni, když jsme byli napadeni nepřátelskými a velice zlými, temnými entitami. To "oni" zavedli tento nesmyslný systém. Dle Božího plánu jsme neumírali a mohli jsme žít, učit se a vyvíjet se v této 3D realitě tak dlouho, jak jsme sami chtěli. Smrt byla aktem svobodné vůle, ne nutnosti. Temňáci to všechno změnili. Prostor, či dimenze, kam duše po smrti těla odchází, je také jen umělý, technologický  konstrukt. Temňáci si tak zajišťují recyklaci duší, aby měli pořád co "papat", protože žijí z energie které produkuje duše v lidském těle. Jsou to hlavně negativní energie, jako je strach, zlost, závist, chamtivost, neetické chování a tak dále. Zmanipulovali nejen prostor - čili realitu jak ji známe, ale také lidskou DNA a způsobili, že život lidského těla je omezen na pár desítek let. Navíc - další zrůdnost - člověk je od narození programován, jeho mysl je indoktrinována nespočetným množstvím memů a manipulací! Každý režim, každý systém má svoje taktiky, ale vždy je to v neprospěch lidské duše, aby se ze systému nedokázala vymanit. V dnešní době jsou to hlavně média, finanční a vzdělávací systém, v minulosti hráli první housle různá náboženství.
Protože ti temní zločinci celý tento systém vymysleli a stále jej provozují, dobře vědí, jak to všechno obejít - totiž zákony karmy. Když se zamyslíte, tak zjistíte, že je to divné. Proč při opětovném vtělení všechno z předcházejících životů zapomeneme? Já vím, znám všechny ty teorie, které tento nesmysl vysvětlují. Jenže - neučili bychom se rychleji, když bysme si všechno pamatovali? Bylo by to mnohem účinnější.
 
 
Ve svém životě jsem udělala mnoho zlého, mnoho různých kopanců. Ale uvědomila jsem si to a v dalším životě se snažím těch chyb vyvarovat. Takhle by to bylo i v případě nového vtělení. Přitom ty nejhorší lidské skutky jsou výsledkem ponoukání právě těch zlých, temných bytostí, které nás svádějí na scestí, našeptávají, upevňují v nás temné stránky.
Co je však nejhorší, to je fakt, že KARMA NEEXISTUJE. Jednoduše není možné svou duši natolik očistit a prosvětlit, aby mohla tato místa utrpení a nekonečných reinkarnací opustit. Pokaždé, když se duše vtělí, vždy - OPRAVDU VŽDY - podlehne egu, t.j. sobectví a izolovanosti, ztrácí spojení se vším, co je. Ani tisíce a tisíce reinkarnací vám nepomůžou dostat se z tohoto vězení, z tohoto produktu temňáků. Co je však nejhorší - "černá trička", čili bytosti temnot dobře vědí, jak tzv. zákon karmy obejít. Umí to zařídit, aby se vždy vtělovali jen do svých rodů, do svých pokrevných linií. To by ještě nebylo tak zlé. Úplná zrůdnost a zhovadilost spočívá v tom, že svoji karmickou zátěž vkládají na lidské duše. To je další důvod, proč není možné se z toho zvěrstva vyvázat.
Bože můj, to je tak beznadějné! Ale nezoufejme. Cesta, jak z toho ven, tu je.
 
Když člověk umírá, měl by litovat svých chyb a nepravostí. Všeho, čím ublížil někomu jinému; a prosit Ježíše za odpuštění. Věřte, že v tomto jediném okamžiku bude duši vše odpuštěno a dušička bude dokonale očištěna. Ježíš ví, že není možné životem na zemi projít "bez ztráty kytičky". A pak se pevně držet Ježíšovi ruky. Ježíš duši provede přes všechny pasti temňáků do reality, či dimenze, kam temňáci již nedosáhnou a dušička se vysvobodí; a více není potřeba reinkarnací.
 
Raduji se ze života každým dnem víc, protože žijeme v úžasné době. MOC TEMŇÁKŮ KONČÍ!!! Když jsem pochopila, jak to s reinkarnacemi a karmou doopravdy je, byla jsem zoufalá. Bylo těžké to pochopit a přijmout. Lidé moji zlatí, dušičky drahé, vysvobození je na dosah ruky. Jsem nadšená z toho, co se děje. Podlá, zločinná "černá trička" to již mají sečteno. Toto je ta doba, ten čas nápravy. Již se jim nepodaří zavést NWO, ani celosvětové čipování (pomocí vakcín proti koronce), ani zavést 5G sítě. Mají to marné. Bitva vrcholí. Už jenom pár let a budeme svědky neuvěřitelných dějů. Jetě letos snad přijde odhalení. Dříve jsem myslela, že "odhalení" se bude týkat utajovaných technologií, tajných kosmických programů, přítomnosti mimozemských civilizací. Jenže to nejvíce šokující odhalení bude o praktikách temných světových elit - pedofilie, kradení a mučení dětí po celém světě za účelem obětování satanovi a získávání adrenochromu, o kanibalismu - tyhle zrůdy totiž pijí krev a jedí maso obětovaných dětí a žen! Tohle poznání mnou tak zalomcovalo, že jsem nebyla schopna několik dnů normálně existovat, fakt mně to strašně trápilo a trápí... Tomuto všemu bude - možná už je - konec.
 
 
Celý tento systém se rozpadne a my budeme toho svědky. Druhý návrat Krista - to je konec vlády temňáků, vysvobození všech duší a nastolení ráje na zemi. KRISTUS UŽ KLEPE NA DVEŘE. Tisíce let duše na tuto chvíli čekaly. Pojďme spolu skandovat: UŽ JE TO TADY! UŽ JE TO TADY! Před našima očima se zhroutí otrocký systém temňáků a člověk konečne procitne.
Po "odhalení" budou následovat další děje, které lidi přinutí otevřít oči, probudit se. Pro mnohé - stále ještě spící, to bude veliký šok, ale věřím, že nás je dost "probuzených", kteří jim pak pomůžou pochopit, co se děje. A co se děje? Něco tak obrovského, co se zatím v celé historii lidstva a celého vesmíru ještě nikdy nestalo. Zrůdný systém satana a jeho party se zhroutí, skončí. Realita se rozdělí, protože ne každá duše bude schopna žít v Božím Světle, v Boží Lásce. Jsou mezi námi i takoví, kterým více voní zlo, temnota, ničení a ti přece nemůžou vejít do Království Nebeského.