KARMA A OSUD

 
 
V předcházejícím článku jsem psala, že karma neexistuje a je to podlost vůči lidským duším ze strany temňáků.
Kromě toho se "karma" zaměňuje za "osud". Osud je to, co si před vtělením naplánujeme, že prožijeme. Do jaké rodiny se narodíme, jaké školy vychodíme, jaký bude náš aktivní profesní život, s kým budeme žít, kolik dětí budeme mít, kde budeme bydlet a tak dále. Karma, ve smyslu zátěže z minulých životů, je koncept temných zloduchů. Člověk je ve svém jádru dobrý. Stává se často zlým a chybujícím pouze v 3D realitě, protože zde působí právě oni skrytí, očím neviditelní zloduši, kteří zdeformovali úplně všechno.
Lidé, kteří jsou takzvaně "spící", či "neprobuzení", jsou snadno manipulovatelní. Ti, kteří věří oficiálním médiím a současné ideologii, ještě neobjevili svoji moc a velikost. Přizpůsobují se všeobecnému paradigmatu a nepřemýšlí, zda je to správné, či zvrácené.
Věříte, že karma opravdu existuje? I vám je možné pomoci a můžete se karmy zbavit. Poproste Ježíše, nebo Stvořitele, Zdroj, o zrušení tzv. "karmy". Můžete vlastními slovy, nebo modlitbou: "Ježíši (Stvořiteli, Otče, Zdroji veškerého života...) odevzdávám do Tvých rukou veškerou svoji destruktivní karmu, jakož i karmu mého rodu, ze všech životů, ze všech úrovní a ze všech dimenzí; a pokorně prosím, abys všechnu tuto negativitu a temnotu, která kazí a ztěžuje můj život, spálil a raz navždy očistil můj život a život mého rodu od veškeré negativity a temnoty. Děkuji."
 
 
Koncept karmy je výmyslem "černých triček", protože to je jejich karma, kterou lidská duše musí nést. Pokud někdo udělal něco opravdu zlého, třeba zabil jiného člověka, pak - podle konceptu karmy, by v dalším životě (vtělení), měl být také zavražděn. Jenomže se nám někde ztratila otázka PROČ? Proč někdo něco tak strašného udělal? Věřím, že lidská duše je dobrá, pečující o jiné, dobrotivá a laskavá. Takový čin je nepřijatelný pro laskavou lidskou duši. To, co se stalo, bylo proto, že nějaká temná entita natolik zmanipulovala člověka, že se toho zločinu dopustil. Temňáci celá tisíciletí manipulují vědomí a mysl vtělené duše. Takže tím nejhorším zločincem není člověk, ale ta temná potvora, která má - stále ještě - nad lidskými dušemi takovou moc a k odporným činům nepozorovaně nutí.  Taktika je posilovat ego, chtění, touhy něčím být, něco mít, pocit výjimečnosti, a tímto oddělit duši od Zdroje a vědomí, že všechno souvisí se vším. Pravdu o tom, že co činím jinému, činím sobě, temňáci dokážou úplně potlačit.
 
Například zločiny inkvizice. Milióny lidských duší byly neuvěřitelně krutě mučeny, upalovány a zabíjeny. Proč? Ti katani věřili, že dělají správnou věc! Že musí udržet víru čistou, protože pouze ten oficiální výklad je jediný pravdivý. Jak k takovému "poznání" dospěli? Uvěřili systému, který zavedli temní zločinci, podlehli našeptávání a ponoukání. Nebyli schopní prohlédnout tuto lež a fintu, jak satan a jeho parta démonů mohla hodovat na utrpení nevinně trýzněných lidí. Bojovali proti satanu a démonům a nevšimli se, že jim odhodlaně a v plném nasazení slouží - smutné, že? Ještě smutnější je, že je tomu tak i v dnešní době, jen v jiné situaci. Sluníčkáři také věří, že mají pravdu a nejsou schopni uvědomit si, že tyto myšlenky jim nakukává nějaká černá potvora v rámci všeobecně přijímaného paradigmatu.
 
 
Jediná cesta, jak z tohoto marasmu ven, je nastoupit na cestu LIDSKOSTI. Změnit své myšlení a pracovat na sobě. Snažit se být lepším člověkem, myslet jinak, chovat se jinak než spící většina. Uvědomovat si svoje myšlenky, emoce, slova a skutky a ptát se - proč to dělám? Proč věřím, čemu věřím? Proč se mi toto v mém životě děje? Mají televizní hlasatelé pravdu? Je můj život v pořádku? Co mi brání radovat se života? Proč mne to či ono rozčiluje?
 Ze všeho nejdůležitější je však pěstovat VZTAH s Vyšší mocí - Stvořitelem, Ježíšem, Zdrojem - pojmenujte si Boha jak je vám to příjemné. A pak proste každý den tuto Vyšší sílu, které věříte, o stálou ochranu a pomoc. Nejen pro sebe, ale i pro všechny vaše drahé a koneckonců i pro všechny lidské duše, v této době vtělené.