BIBLICKÉ ČASY

 
 
Žijeme v biblických časech, ale je málo lidí, co si to uvědomují. Biblická proroctví se naplňují. 
Značkou šelmy, jeden ze známějších symbolů bible, je va.k+cín*a, obzvlášť druhá dávka. V televizních novinách se to nedovíte, ale po podání této látky je až příliš mnoho úmrtí. Tutlají to, a zatajují. Tyto látky nejsou odzkoušené. Zkoušejí je na nevědomém obyvatelstvu. 
Slyšela jsem nedávno, ode mně blízkého člověka, že uvažuje o tom, že si to píchnout dá, aby byl pokoj a všechno se vrátilo do normálu. To je zásadní omyl. Již nikdy nic nebude jako dříve! Náš svět je navždy změněn. V druhé včeličce, v druhé dávce tohoto nebezpečného svinstva, se ukrývá největší podvod na lidi, nejhorší zrada - totiž nanity, nanočipy, které změní člověka a jeho genetiku na biorobota bez vlastní vůle. Bude jen biorobotem ovládaným dálkově a když přestane sloužit, jednoduše jej vypnou... Pokud ovšem dotyčná bytost va&kci+naci přežije. 
 
 
Velikým problémem je, že na naší planetě žijí nejen lidé, ale i nelidé. Bioroboti. Setkala jsem se před nedávnem s něčím takovým. Ptala se mne jedna známá na člověka, který se chová nelidsky i ke svým nejbližším - rodičům a sourozencům. Vyšlo mi, že ta bytost nemá duši. Byla jsem zmatená, s něčím takovým jsem se dříve nesetkala. Jak je možné, že člověk nemá lidskou duši, jak může být naživu? Ano, poprvé jsem se na dálku (osobně tuto bytost neznám) setkala s bior+obotem, bytostí postrádající to nejdůležitější, čím člověk disponuje, totiž lidskou duší. Zdá se, že takových nelidí bez duše běhá po matičce Zemi spousta.
 
Také vnímáte, že se čas zrychluje? Že čas letí příliš rychle? Ano - kdyby ten čas nebyl zkrácen, nezachránil by se nikdo. "Ten čas" je právě teď, právě tato doba. Prosím vás lidi, nenechávejte se  o&čko*vat. Jen vás prosím. Nic nepřikazuji ani nezakazuji. Respektuji svobodnou vůli každého. Varovat vás však musím...
 
 
Brzo všechno skončí a budeme vysvobozeni z drápů zákeřného temna a nelidských manipulátorů a zotročovatelů. Nebude jim dovoleno slavit vítězství a zničit lidstvo - Boží děti. Jako blesk ozáří oblohu v jediné chviličce od východu až na západ, tak rychlé a náhlé to bude. O tom dni, ani hodině, neví nikdo, jen sám Otec... 
Bude to sluneční záblesk? Bude to něco jiného? Nevím. Co ale vím naprosto jistě, je to, že budeme vysvobozeni. Nevím kým, ani jak, ani kdy. Přesto mám naprostou jistotu, že to tak bude, a bude to brzy. Jen vytrvat. Nenechejme se ocejchovat značkou šelmy, vytrvejme. Kdo nebude mít značku šelmy, nebude moci kupovat, ani prodávat, v naší době ani podnikat, či chodit do práce, ani bydlet, pokud nebude mít dostatečnou zásobu financí. Je, a bude to těžké. Pomáhejme si navzájem. V každém případě je vhodné mít zásobu trvanlivých potravin a zajištěnou vodu - buďto studnu, nebo zásobu z obchodu. Možná to nebude potřeba, ale tím, že si zásoby zajistíte, neprohloupíte. 
 
 
Někteří "duchovní učitelé" tvrdí, že nám nikdo nepomůže, že si musíme pomoci sami. Z mého úhlu pohledu je to nesmysl. Potřebujeme pomoci. Člověk, který je spoután v okovech, se nemůže těch okovů zbavit sám, musí mu někdo pomoci. Lidstvo, a také celá naše krásná planeta je v situaci, jako ten člověk v okovech. Jediné, co můžeme dělat, je prosit o pomoc. Člověk v poutech jen těžko svá pota rozbije. Silou mysli ta pouta nerozlomí, silou mysli může ale přivolat pomoc. 
Bože, Otče Všemohoucí, jediný Stvořiteli všeho, pomoz nám, zachraň nás. 
Naše vítězství je jisté, je to předurčeno od věků. Ničeho se nebojme. Hlavu vzhůru! Je to vlastně vzrušující žít v této době, v biblických časech, a všechno sledovat. Otec nedovolí, aby Jeho děti byly zamordovány, vyhlazeny. Nedovolí, aby Jeho dílo bylo zničeno. Světlo je silnější než temnota. Temnotu prosvěcujme svou vlastní lidskostí, láskou k Bohu i lidem, pevnou vírou.