VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ

 
 
Kdysi, je to přibližně 15 let, jsem dumala nad tím, jak je možné, že je na světě tolik zla, když Pán Ježíš nad satanem zvítězil, porazil ho. Po nějaké době se mi dostalo odpovědi. Je to proto, že ten temný ďábel, satan, svoji porážku neuznal. Stělesněné zlo, nazývané satan, démoni, ďábel, černá trička, bytosti temnot - celé toto ukrutné zlo; uzná svoji porážku pouze tehdy, když nad ním zvítězí člověk, respektive lidé. 
Právě to se teď děje! Právě teď vítězíme nad temnotou! My všichni, kteří jsme prohlédli ďábelskou lest, nespadli do moribundusové léčky a chápeme, co se to vlastně děje. Vítězíme my všichni, kdo bráníme svoje děti a vnoučata, a NEDÁME SE OCEJCHOVAT ZNAČKOU ŠELMY. 
Proto se chystá kruté pronásledování neoč@ko,vaných. Budeme uvězněni v našich domovech, nebudeme moci vycházet, jen z nejnutnějších důvodů. Připravují pro nás teror. Ale my to vydržíme! Nenecháme se zlomit! Ježíš a všechny světelné bytosti nám pomáhají a podporují nás. Máme se na koho obrátit o pomoc. Je to vydírání, podvod, jen aby přinutili lidi přijmout značku šelmy - rozuměj "záchranné očko". 
 
 
Velmi mnoho lidí do této pasti spadlo. Je mnoho zarytých a přesvědčených svědků kovi-dových, kteří by položili život za "pravdu" o jakémsi moribundusu,který všechny zabije. Zabije všechny, kteří nenosí otrocký náhubek, všechny, kteří se nenechají ocejchovat. Jakýkoliv jiný názor na celou věc - natož PRAVDA - je pro ně nepřijatelný. Neslyší a nevidí, a otrocky a oddaně slouží satanovi... Cítí se nadřazeně, vždyť to oni jsou ti zodpovědní, oni jsou ti uvědomělí, oni jsou ti nadlidé! Nenosiči náhubků a odpůrci této programované a plánované genocidy jsou pro ně nebezpečný odpad. Kovi&disté nás obviňují, že je chceme záměrně nakazit a prodlužovat tuto schizofrenickou situaci. Nedochází jim, že ZDRAVÝ ČLOVĚK NEMŮŽE NIKOHO NAKAZIT, natož toho s náhubkem! 
Daším problémem je, že ne všechny bytosti, které jako člověk vypadají, také lidmi skutečně jsou. Mnoho bytostí postrádá lidskou duši, mnohým lidem chybí spojení se Zdrojem. Jenže my to nevidíme. My vidíme pouze lidskou bytost, pomateného člověka, který páchá sebevraždu, aniž by to tušil. 
 
 
Je psáno, že lidé budou pronásledováni pro Pravdu. Na konci časů. Když si zaměníme historické kulisy za ty dnešní, pochopíme. Právě teď se to děje. Jsme pronásledováni a diskriminováni, protože věříme PRAVDĚ a odmítáme ďáblovo lsti a lži. Nejde o pronásledování křesťanů, ale těch, kteří chápou, o co to tady jde a brání se. My jste ti pronásledovaní křesťané.
Vydržme. Bude zle, ale možná jen maximálně do dubna, a pak se to zlomí. Něco se stane. Je to předpověď nějaké jasnovidné paní. Neznám ji a všechno beru s rezervou. Může to tak být, ale nemusí. Dává to však naději. Nemůžu říct, že tomu věřím a nemůžu říci, že tomu nevěřím. Jisté je, že musíme vydržet. Nedejme se. Pronásledování je kruté, a tlak na opíchání a vnucení značky šelmy je obrovský. VYDRŽAŤ! MY JSME TI VÍTĚZOVÉ!