RUB A LÍC - DODATEK

 
 
Jak jsem psala v předcházejícím článku, v našem světě je všechno v dualitě. Přichází však doba (už je to blizoučko), kdy dualistické pojetí světa zmizí. 
Vemte si do ruky jakoukoliv minci. Má rub a líc - a také materiál, ze kterého je mince vyrobena. Jak zrušit tuhle dualitu? Zdánlivě věc nemožná. Zkusme to pochopit jako symbol, či metaforu.
Orel - to jsou očičkovaní,  panna - ti, co si zachovali čistotu své krve, pokušení a nátlaku na oči&pování odolali. A já jsem ten materiál. Jsem ve středu, i když jsem součástí. Nefandím ani jedné straně a nejsem ani jednou stranou... Jsem to, co tyto dvě polarity spojuje. Nekritizuji ani jedny, ani druhé. Neodsuzuji nikoho. Jsem ve středu a spojuji...
 
 
Nebo to dnes nejaktuálnější: Ru#sko versus Uk*ra,jina. Vá,lka a mír...
Jednu stranu mince tvoří ti, co nenávidí Pu}ti,na a celým srdcem nenávidí všechno, co je ru&ské. Druhou stranu pomyslné mince tvoří zase ti, co celým srdcem milují Ukra{jinu a všechny Ukra@jince, protože se jim děje křivda a bezpráví...
Ani jedno není správné. Je nutno zůstat ve středu. Spojovacím materiálem. Něčím, co tyto dvě polarity spojuje. 
V této vyhrocené situaci je potřebné zůstat ve svém středu, ve svém srdci. Nezapojovat se do dějů. Nenávidíš Put*ina a R{u}sko? Jsi tedy na válečném poli! Jsi účastník vál-ky! Touto energií se do této bitvy zapojuješ a bojuješ na straně proti domnělému agr+esorovi.
Miluješ Zele-ns1kého a Ukra&jince? V tom případě jsi opět ve válce. Jsi vojákem na poli energií! Stáváš se účastníkem bojů. Jedné ze stran odevzdáváš svoji energii a tím to posiluješ! 
 
 
Není jiné cesty, než zůstat spojovacím materiálem. Být jen pozorovatelem. Neposilovat konflikt emocemi, ať se vám zdá, že jsou to nevím jak vznešené city a ideály... Ne, není to lehké, já vím. Ne každý má za sebou 35 let duchovní práce. Přesto se tomuto umění musí učit - a naučit - každý, kdo chce zažít tu dobu bez duality. Dobu, kdy bude na hlavu poraženo všechno temné, ďábelské; a zůstane jen svoboda, radost, tvoření, sounáležitost, spolupráce a SVĚTLO...