NAŠE ZMRTVÝCHVSTÁVÁNÍ

 
 
Není to tak dávno, co mi bylo z duchovní sféry ukázano, že všechno v Bibli je obrazné, metaforické, symbolické. Jako první jsem pochopila, o čem mluví příběh o Adamovi a Evě. Je to popis, jak se nás, a naší planety, zmocnil predátor. Dle křesťanské nauky je to satan, ďábel. Odvěký lhář, nic jiného než lhát, podvádět, vraždit, vysávat, kořistit a plenit neumí. Had v rajské zahradě - to je symbol tohoto nejhoršího zla, jaké v celém stvoření existuje, to, co tuto planetu posedlo. Rajská zahrada symbolizuje naši planetu a Adam a Eva představují lidstvo. Vůbec nešlo o snezení zapovězného jablka. Ten "hřích" spočíval v tom, že lidstvo na planetě uvěřilo lžím predátora a dovolilo mu na naší planetě zůstat. Tak začalo mnohatisícileté zotročování lidí a drancování planety. Pomalu, potichu a skrytě. Proto mnoho lidí nevěří, že jsme okupovanou planetou. Je to skryté, ne zjevné.
 
 
Křesťané právě teď prožívají největší svátky v roce. Jsou to Velikonoce, ne Vánoce. Obrazy velikonočních svátků jsou hlavně o utrpení Pána Ježíše Krista, Jeho umučení, ukřižování, smrti, pohřbení a slavném zmrtvýchvstání. Moji drazí, tohle všechno je o nás. Podívajme se na to jako na symboly. V této chvíli není důležité, zda tomu věříme, nebo nevěříme; zda se to skutečně stalo či nikoliv; zda se to odehrálo přesně tak, jak popisují evangelia; nebo zcela jinak. Teď je potřeba pochopit tu symboliku. Ježíš představuje lidstvo. To my, lidé, jsme po tisíciletí bičováni, trním korunováni. To my, lidské bytosti na této planetě, neseme těžký kříž, a pod tíhou kříže padáme. Jsme to my, lidé, kdo krvácí z mnoha ran, které nám neustále uštědřuje nepřítel, vesmírný predátor, který se podvodem zmocnil naší planety. To jsme my - lidstvo,  kdo je přibit na kříž, na kříž hmoty. Jsme v této 3D realitě přibiti na kříž, a trpíme a umíráme. Právě v těchto dnech jsme my, lidstvo, uloženi do hrobu. Zdá se, že je všechno ztraceno... 
 
Jsme zotročení lidé. Jsme programováni a indoktrinováni po celou dobu okupace planety, uvězněni na 3D frekvenci. Planeta byla uvržena do karantény, predátor zmanipuloval naši DNA, zablokoval velkou část mozku, oddělil pravou a levou mozkovou hemisféru, na energetický systém našich těl uvalil různé pečetě a blokátory. Uvalil na nás nemoci, zkrátil nám dobu života, vytvořil reinkarnační cyklus a vymyslel bláboly o karmě. Pravdou je, že duše po smrti se musí opět vrátit na tuto vysávanou a okupovanou planetu, a většinou je život člověka jen o utrpení. Učení o karmě je podvod. Bylo vymyšleno jen proto, aby bylo ospravedlněno a vysvětleno neustálé utrpení a nespravedlnost... Ale to není námětem tohoto článku. 
 
 
Tento rok je velice významný. Zmučené a ukřižované lidstvo se nachází v temnotě hrobu. Smrt a hrob - to byl odjaktěživa symbol konce. Jak nám ale ukazuje biblický příběh, není to konec. Je to ZAČÁTEK. V temnotě hrobu se odehrává něco obrovského. Zmrtvýchvstání. Proměna. Běžná populace to nevidí, je to přece skryto v temnotě hrobu. Ale v té temnotě se zažehlo malé světýlko. Pak další a další... V hrobě, kam nás satan pohřbil po ukrutném mučení, je stále více SVĚTLA. Protože nadchází VZKŘÍŠENÍ. Ta světla jsou lidé, kteří se probudili, ti, kteří pochopili, jaká hra se tu hraje. 
Nebude to dlouho trvat a kámen u vchodu do hrobky se sám odvalí. Vzkříšený Kristus vystoupí z hrobu. To jsme my. To my vystoupíme z hrobu. Ani stráže, které hlídali skalní hrob, nedokázali zabránit zmrtvýchvstání a rozutekli se. 
Jsme ve fázi zmrtvýchvstávání. Brzo, brzičko to bude zjevné. Zlom a obrat bude již letos, a do tří až pěti let se opět vrátíme do rajské zahrady. Hlavu vzhůru, světýlka! Nastává náš čas.