VÍRA TVÁ...

 
 
Na začátku tohoto krátkého zamyšlení vám nabízím dvě věty:
1, VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVILA.
2, VÍRA TVÁ TĚ ZNIČILA.
Která z těchto dvou vět je pravdivá?
 
Jaká je vaše odpověď? 
Správná odpověď zní: Obě věty jsou pravdivé. Záleží jen na tom, ČEMU věříte.
 
 
Byla jsem minulý týden, myslím, že bylo úterý, v kanceláři O2. Kvůli problému, který vznikl mé mamince. Ihned, jak jsem vstoupila do dveří, covi.d,akti\vistka od svého stolku a počítače na mně zakřičela, že si mám nasadit tu obludnost, co lidem ničí zdraví. Spustila jsem - jako vždy v těchto případech -  že jo, protože ji respektuji, jakož i její víru. Ona na to, že to NENÍ VÍRA. Já ji odpověděla: "Ale JE TO VÍRA!" Více jsem se o tom  sní nebavila. Stejně jsem nic nevyřídila, neměla jsem od maminky plnou moc, notářsky ověřenou.
Tato příhoda mne vedla k zamyšlení, jak to s tou vírou tedy je. 
Věříte, že je tady jakýsi strašlivý moribundus, který kosí lidi, a lidé na tu ne-moc umírají? Ano? Jste na nejlepší cestě, aby se vám to stalo. Aby vás moribundus pořádně chytil pod krkem a dusil a dusil... Proč? Protože tomu VĚŘÍTE. A dodáváte tomu energii k realizaci svým strachem. 
Věříte, že moribundus není žádná smrtelná nemoc a dá se snadno léčit? S největší pravděpodobností vás takováto zkušenost velikým obloukem obejde. 
Je důležité, čemu věříte. A čemu dáváte energii. Pokud něčemu uvěříte, dostává se vám od Vesmíru potvrzení vaší víry; a vaše víra roste. Lhostejno, zda je vaše víra konstruktivní, či destruktivní. Čemu věříte, to se vám v životě děje. 
 
 
Nejhorší ze všeho je uvěřit, že genetický koktejl, plný parazitů a jedů, honosně nazýván "va.k.cí.na" je tečkou, či svobodou... 
Ano -  víra, že očičko tě zachrání, tě nakonec zničí. Již teď umírají lidé jako mouchy na záchrannou ihličku. Protože nevěříte pravdě, uvěřili jste lžím a propagandě. Je to léčka, do které jste padli.
Hledejte PRAVDU. Věřte PRAVDĚ. Pokud věříte lžím a podvodům, takováto víra vás zničí. 
Ano, obě věty na začátku článku jsou pravdivé. Je však životně důležité, čemu, případně komu jste uvěřili. Vaše víra vás může zničit, anebo uzdravit a osvobodit.