ŽIVOT NA SPLÁTKY

Přicházíte domů a z vaší schránky na vás kouká další reklamní leták, další senzační výprodej s neodolatelnou slevou. Plno barevných obrázků, zvýrazněných nadpisů, titulků, obnažených žen, mužů i cen. Jen aby byla upoutána naše pozornost, vytrhnout nás z našich životů a opět nám ukázat a připomenout kudy máme jít, co máme mít, na co máme myslet, po čem je třeba toužit. "Nekupte to za tu cenu!" A pokud nemáte peníze a váš život ztrácí smysl, nebojte se, my víme jak na to! "Teď neplaťte nic a potom pouze 10% z ceny po dobu několika měsíců!" To si přece už může dovolit každý.

Tyto nabídky, věty, letáky, upoutávky známe všichni, ale nedostává se tento způsob myšlení i jednání stále hlouběji i do našich životů? Nestává se z toho jeden velký pokřivený vzor způsobu života? Právě vždy v naléhavosti otázek nalézt opravdový smysl života, probudit v sobě i duchovní život s vírou v Boha - jediného Stvořitele.

James Wright - Working Horses

 Na tyto otázky života si příliš mnoho lidí odpovídá: "Teď nebudu hledat nic, snad v příštím životě. Vždyť  si je třeba užít, kdo ví, co bude zítra, natož po smrti." A tak procházíme dny a tváříme se, jakože všemu rozumíme, všechno známe, všechno víme. Požadujeme pochopení, lásku a bezbřehou toleranci, ale podívejme se do přírody kolem a brzy spatříme, že i zde má vše svůj řád. Ale nějak zapomínáme na to, že život je veliký dar a byl nám svěřen k opatrování, zušlechtění i zdokonalení. Samozřejmě též k uvědomění si svých vlastností a chyb, které skrze zákonitosti stvoření nemohou jen tak projít bez odezvy, bez "zaplacení", bez zpětného účinku "co zasejeme, to sklidíme". Dá se říci, že již mnoho životů žijeme na dluh s velkým úrokem projevujícím se stále větším úpadkem společnosti a devastací přírody.

Je na vás, jak zužitkujete peníze, které získáte za určitých podmínek v bance. taktéž k našemu životu jsme dostali svobodnou vůli - volbu, jak a čím jej naplníme, ale tak, jako banka má své podmínky, má je i náš život, jenž je vetkán i protkán neměnnými a spravedlivými zákonitostmi stvoření od jediného Stvořitele. Nedá se uplatit ani podplatit, přemluvit ani obejít. To je nade vše jisté a stále je nám to připomínáno v různých formách, "bezsloženkových upomínkách"! Ony nepřicházejí do našich schránek ani v doporučeném psaní s modrým či červeným pruhem. Ony přicházejí v podobě těžkého životního prožívání každého z nás, ale i přírodních katastrof.

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Možná se nám podaří vytunelovat i naše životy, ale splatit do posledního haléře za naše veškerá konání, slova i smýšlení musíme úplně všichni. Se stále blížícím se datumem splatnosti, stále dalších a dalších "upomínek ze Světla" se zvyšuje i úroková sazba.  Proto den po dni, měsíc po měsíci, rok za rokem tlak ze Světla sílí a stoupá, připomínajíc nám, že je třeba začít splácet za darované životy, které nám byly dány k dozrávání, učení, smíru ve vesmíru, poznávání a naplňování vůle jediného Stvořitele. Náš dluh i úrokou sazbu lze snížit každým dobrým činem, slovem i myšlenkou souznějící s přírodou a zákonitostmi stvoření.

Ani další život nám nebude dán na dluh, na pouhé užívání si, pošlapávání a zneuctění tohoto převzácného daru! Začněme,  prosím, už teď v našich myšlenkách. Střežme je v čistotě a varujme se těch zlých, hrubých a nesprávných. Buďme si všichni vědomi, že vše musí být očištěno ode vší zátěže a naše myšlenky především!!!  Lidstvo stále produkuje hrůzné myšlenkové formy, které se vrátí zpět jako "fúrie a harpyje", jenž napadnou a zničí každého, kdo se jen trochu ve svém smýšlení oddává stejnorodému druhu smýšlení.

Čím více zaprodáme svůj život hmotným statkům, tím více podlehneme omamnému kouzlu splácení za věci, které nepotřebujeme. A tak dlužíme stále více a více, čímž musíme více pracovat, abychom včas spaltili náš dluh. Ale pozor, abychom nezaprodali takto celý náš život a i našich dětí a tím udržovali naše myšlenky v oblastech, kde naději, opravdovou lásku, smysl života nenalezneme! Pro obyčejného člověka je to skoro nerovný boj, ale jen do té chvíle, než najde své spojení se Světlem ve svém probuzení, neotřesitelné víře v jediného Stvořitele, jeho spravedlivou vůli, zákonitosti a nezměrnou Lásku.

(Autor: Karel Kříž..

Převzato: https://gnosis9.net)