TŘÍKOLOVÝ KOČÁREK

 

"Dětské sedací vozíky" se 3 koly se vyráběly už na přelomu 19. a 20. stol. K hlavním důvodům, proč se záhy přestaly vyrábět, patřila především jejich nepraktičnost a do určité míry i nebezpečnost. Matka nevidí na dítě, dítě na matku, mluví na něj zezadu, pokud chce dítěti něco podat, upravit ho atd. musí obcházet celý kočár. Dítě je nechráněno, první "na ráně" při jakémkoliv, byť i náhodném, střetu s chodci. Dnes jsou tyto kočárky opět v módě, na praktické důvody se nehledí, hlavně že jsme "in".

ZDROJ