ZÁZRAČNÁ FORMULE

Jedna z největších duchovních léčitelek na počátku minulého století byla Emma Curtis Hopkinsová, jež pomohla více než padesáti tisícům lidí. Bylo to ještě v době, kdy neexistovala masová média, rádio a televize. Ve své knize Vědecká křesťanská mentální činnost (Scientific Christian Mental Practice) slíbila:

"Díváme-li se na Ježíše Krista jako na dar, vyléčí chudobu, hluchotu, slepotu, revmatismus, šílenství. Vzhledem k tomu, že nás nikdy neopustil, můžeme k Němu vzhlížet s důvěrou a můžeme si být jisti, že nám pomůže vyléčit jakoukoliv nemoc."

Pokládáme-li Ježíše za dar, máme přístup k neobyčejnému léčebnému prostředku. Je tomu tak proto, neboť tím, že se obětoval za lidstvo, narušil negativní myšlenkové formy, jež lidstvo svým chybným myšlením během staletí a tisíciletí vytvořilo. Otevřel cestu pro všechny, kdož se naladí na Jeho moc a chovají se podobně jako On.

Chcete-li překonat problémy, jež jste nebyli schopni vyřešit pomocí modliteb, léčby či s pomocí psychiatra, pak začněte meditovat o jméně "Ježíš Kristus" a požádejte Ho o pomoc. Budete-li na něj spoléhat každý den, dříve nebo později dojde k průlomu ve vašem negativním myšlení, jež vás omezovalo, a naladíte se na vyšší úrovně vědomí. Tam si budete moci nárokovat své dobro.

V některých případech přesně poznáte okamžik, kdy dojde k narušení negativních myšlenkových forem, jež vás předtím omezovaly. Jindy budete mít jednoduše pocit, že jste byli schopni se nad své problémy a potíže duševně povznést. Stane-li se tak, začnou ustupovat a zjistíte, že došlo k zázraku.

Mezi obzvláště  účinné modlitby sloužící k narušení negativních forem myšlení lze zařadit tyto afirmace:

1. V celém světe neexistuje nic, čeho bych se musel obávat, neboť daleko silnější je zázrak moci Ježíše Krista zde a nyní.

2. Sám o sobě nejsem schopen ničeho, avšak Ježíš Kristus může a dělá zázraky v mé mysli, těle a mých záležitostech zde a nyní.

3. Zázračná moc Ježíše Krista je aktivní v mé mysli, těle a v mých záležitostech v tomto okamžiku.

4. Zázračná moc Ježíše Krista nyní mění tuto věc (situaci, diagnózu, atp.) a přímo v tomto okamžiku se projevují Jeho dokonalé výsledky.

5. Oředávám toto břemeno Ježíši a nic mi nyní nebrání, abych přijal své dobro.

(Catherine Ponderová: Duchovní léčení - Šokující pravda o vašich nemocech a jejich léčení)