NOVÉ SMRTELNÉ HŘÍCHY

 

 

 

Původně bylo sedm smrtelných hříchů:

- pýcha

- lakota

- závist

- hněv

- smilstvo

- obžerství

- lenost

 

Dalších sedm nových smrtelných hříchů Vatikán formuloval takto:

 

- znečišťování životního prostředí

- genetická modifikace potravin

- pokusy na lidech

- sociální nespravedlnost

- ožebračování lidí

- shromažďování nemravného bohatství

- distribuce drog včetně jejich užívání

 

 

Otázka hříchu tíží hlavně věřicí lidi. Ti nevěřící, těm je to lhostejné, nebo směšné. Já si mylsím, že je to zvláštní, jak pouhých sedm bodů nových hlavních hříchů trefně popisuje naši současnost a stav lidství. Dalo by se o tom obsáhle polemizovat - v podstatě jsme všichni do jednoho kandidáti pekla. Prosím vás, kdo nemá problém s pýchou? Jsme pyšní, namyšlení a sebestřední do posledního výdechu... Jenom si to nechceme přiznat, svou pýchu prostě nevidíme, vůči sobě jsme slepí. Z těch nových: znečišťování životního prostředí. Všichni ho znečišťujeme, protože všichni využíváme výdobytky současné civilizace. Využíváme (a nešetříme) energie, nakupujeme hygienicky balené potraviny. Jsme civilizací odpadků! Kolik jen mikroténových sáčků nebo plastových lahví dokážeme denně spotřebovat... Znečišťování životního prostředí není problém jen samotných tepláren a elektráren a dalších podniků, ale nás všech, kteří energie a výrobky vyžadujeme a používáme. Nechci tímto způsobem rozebírat smrtelné hříchy definované církví. Církev tvrdí, že když si člověk uvědomí svoji hříšnost a vyzná se z ní před Bohem skrze kněze, je mu odpuštěno a peklu uteče. Prvořadé je UVĚDOMIT si to,  a pak je nutná UPŘÍMNÁ LÍTOST. Zní to jako ze středověku. Otázka hříchů je mnohem jednodušší a zároveň složitejší. Já bych hříchy definovala úplně jinak. Tím se ovšem nechci stavět nad Stvořitele! Jen to takhle cítím a tímto se řídím. Dle mého poznání a vědomí bych hříchy rozdělila do tří skupin, podle těchto tří nejzákladnějších zákonů Universa:

1. Respektuj svobodnou vůli a svobodnou volbu jiné lidské bytosti!

2. Neubližuj! Ani sobě, ani druhým lidem, ani planetě! A to ani nešetrným slovem!

3. Zákon Lásky. Miluj sebe, miluj své bližní, miluj planetu a vše co máš a co tě obklopuje.

 

 

Proč se trápit s těžkými a lehkými hříchy, proč vůbec hříchy definovat? Přichází doba, kdy lidé sami budou cítit, kdy jednají v souladu s vesmírnými zákony a kdy ne. Definice hříchů je pro malé děti, dospělý člověk by měl vědět a měl by rozeznávat dobro od zla. Samozřejmě, ještě pořád obývá planetu ohromná spousta lidí, kteří žijí jakoby bez svědomí, bez citu. Pro ně snad by seznam hříchu mohl k něčemu být, ale není - prostě:  je jim to jedno. Dodržování těchto tří nejzákladnějších zákonů vyžaduje určitou duchovní vyspělost, ale o lidstvu jako celku se nedá říct, že je duchovně vyspělé. Lidstvo se teprve začíná probouzet a vysvobozovat z otroctví hmoty. Většina lidí ještě duchovně spí, jsou duchovně "mrtví". Proto je potřeba i definice hříchů. Je to škola lidství. Dalším duchovním zákonem je tento:

- Vše co učiníš se ti zesílené vrátí!

Proto je tak důležité neubližovat, respektovat svobodnou vůli druhého člověka a milovat. Kdy to pochopíme úplně všichni?