TRANSURFING

K transurfingu jsem se dostala v čase, kdy jsem procházela další z mých častých krizí víry. Když se mi zdálo, že nic nefunguje, že jsem zase naletěla a věřím nesmyslům, že nic nemá cenu, že i Bůh je vůči mně slepý a chluchý. Kniha o transurfingu mi přišla do ruky jako odpověď na všechny mé stesky. Normálně bych tu knížku nechala ležet v regálu, zřejmě by mne ničím neoslovila, ale právě v tomto čase, kdy jsem opět ztratila půdu pod nohala, mi jaksi samo sebou zůstala v ruce. Zjistila jsem, že krize víry jsou pro mne velice užitečné. Znamená to, že nepřijímám slepě učení a teorie jiných, ale přemýšlím a hledám dál. Ta takzvaná krize víry mne vždy vynese dál a výš. Tohle je proto mé osobní vyznání, moje osobní úvaha a zážitek s transurfingem, ne odborné pojednání. O metodách transurfingu budu psát do kategorie "Bohatství".

Transurfing je model světa na energetické úrovni. Dává nám jedinečnou možnost VYBRAT  SI  OSUD,  JAKÝ  CHCEME  ŽÍT. Je to jen krátká doba, co se transurfingem zaobírám, ale už teď můžu říci, že svůj život můžu rozdělit na dvě hlavní období: na čas před poznáním transurfingu a na čas praktického využití transurfingu. Vše, co jsem až dosud věděla, mi připadá  jako bych měla v ruce hrst různobarevných kamínků, ale jeden mi chyběl. Ten chybějící kamínek je právě transurfing. Teď už je možné poskládat z kamínků nádhernou mozaiku. Všechno najednou dostalo smysl.

Musela jsem nově přehodnotit všechna svá přání a sny a cíle. Pochopila jsem, proč se mi děje právě to, co si opravdu nepřeji zažívat. Proč se sny neplní a proč se uskutečňují naše nejhorší očekávání. Proč je zbytečné modlit se a prosit Boha o pomoc. Osvobodila jsem se od další hromady skrytých strachů, začínám rozlišovat "kyvadla" a jejich energii, začínám aktivně komunikovat se svou duší i rozumem zároveň, začínám se efektivně napojovat na proudy volné energie a konečně - začínám se bezostyšně radovat ze života, protože díky transurfingu se všechny problémy rozpouštějí samo sebou... Kdysi jsem zkoušela tak zvanou "duchovní autohypnózu", protože tato metoda také slibovala odstranění problémů ze života, ale ztroskotala jsem hned na začátku. Tahle metoda buďto vůbec nefunguje, nebo jen někdy a někomu, rozhodně ne však vždy a každému. Ale transurfing je vhodný pro každého!

Když jsem začala knihu číst, zdálo se mi, že je to trochu těžší čtení na pochopení. Jak jsem četla dál a dál, začala jsem to úplně "hltat", bylo to jako zjevení! Najednou jsem začala mnoho věcí chápat, hlavně ze svého života - vždyť celý ten arzenál neštěstí, utrpení, nezdarů a pádů měl smysl, tak jako má smysl můj nový život, život v radosti a svobodě. Je to jen otázka  VÝBĚRU!!! Výběru na podvědomé úrovni. Za spokojenost v mém životě, za můj "osud" nemůže ani Bůh, ani svět, ani žádná "karma", ani lidé. Všemu, co jsem až dosud znala a praktikovala - lhostejno zda šlo o pozitivní myšlení, Silvovu metodu, různé způsoby tvůrčí představivosti a myšlení, přeprogramování podvědomí a podobně, tomu všemu "něco" chybělo. Evidentě nic z toho všeho nefungovalo stoprocentně. Teď vím proč.

Myslím, že knih o transurfingu již vyšlo šest nebo sedm. Já mám pět dílů, ale když jsem začala číst čtvrtý, vrátila jsem se k prvnímu. Důležité jsou první tři díly, to další je už jen jako doplňkové studium. Semináře je zatím možné absolvovat jen v Rusku. Proto jsem si začala obnovovat znalost ruštiny - chci být připravená, až se mi naskytne příležitost jet do Ruska a získat certifikát. Musím ještě poznamenat, že v této oblasti nemám znalosti v její plné šíři. Ještě existuje technika LOREAN a metoda S.A.T.I.R. (Sonicko asociační tvoření individuální reality). Problém je ten, že jde o napůl tajné učení. O těchto technikách nelze koupit žádnou knížku, ani se o  nich  nedočtete  na  netu. Lze se pouze zůčastnik kurzu, který pořádá pan Chvátal  (internetový časopis Matrix-2001). Ale  co  -  pokud  si  můžu  vybírat,  co chci prožít,  tak  si  vybírám  i  znalost  těchto  polotajných  technik.  A basta.