ENERGETIČTÍ UPÍŘI

My všichni sice plujeme v oceánu energie, jenže získat tuto energii není tak snadné, protože se vůči člověku rozprostírá zcela lhostejně. Jestliže ji tedy někdo chce vědomě vytěžit, musí záměrně rozšiřovat své energetické kanály a vědomě do nich tento proud vpustit. Dejme tomu, že vodu pijete naprosto vědomě a záměrně, jenže energii do sebe s tak zřejmým pocitem vpustit nedokážete. Lidé mají v zásadě možnost záměrně se od vesmíru nabíjet, ovšem tato schopnost je teprve v počátečním stadiu.

Mnohem snazší je získat energii cizí, již ovládnutou, čehož využívají takzvaní energetičtí upíři. Taková energie se jednoduše osvojuje proto, že má určitou frekvenci, a aby ji bylo možné získat, stačí konkrétní osobě, jestliže se na danou frekvenci naladí. Obdobným způsobem loví oscilační obvod radiopřijímače rádiové vlny, ovšem opět nikoli všechny, nýbrž pouze ty, na něž je naladěn. Upíři se živí již osvojenou cizí energií a za tímto účelem se nalaďují na frekvenci jejího vyzařování.

Upír se vylaďuje na frekvenci své oběti na podvědomé úrovni, což se navenek může projevovat různě. Lísavě se přibližuje s nějakým nevýznamným přáním, neodbytně hledí do očí, snaží se vás dotknout, chytit vás za ruku, obtěžuje rozhovory, umí se přizpůsobit charakteru i temperamentu, obecně řečeno, se vkrádá do duše  a snaží se nahmátnout vějíř aktuální oběti. Jedná se o typ lísavého upíra, který bývá zpravidla dobrým psychologem, je sdílný, nikoli však okouzlující, nýbrž vazce vtíravý, a to je vbrzku znát. Je pravda, že své vtíravosti si je vědom a velmi usiluje o to, aby se -  je-li to možné  -   neprozradil.

Druhý typ upírů zaujímá postoj manipulátorů, kteří jak známo využívají pocitu viny jiného člověka. Podvědomě vyhledávají lidi, jež se potencionálně nacházejí v rozpoložení, kdy by se mohli poddat cizímu soudu či by mohli ve své těžké situaci požádat o radu. S¨tejně tak osoba s nejnepatrnějším komplexem viny podvědomě vyhledává někoho, kdo by ji odsoudil a také ji prominul. Ti, kdo pochybují o svém přesvědčení a podvolují se cizímu soudu, také potřebují podporu a radu. tak upír i dárce nacházejí jeden druhého a každý z nich získává to, co je mu zapotřebí. Manipulátor se na frekvenci své oběti nalaďuje velmi snadno, poněvadž i zde je postup prostý: pouze je třeba letmo nadhodit problém, jež zacíleného člověka natolik znepokojí, že se ihned odhaluje a vynakládá svou energii.

Třetí typ upíra je nedrsnější a nejagresivnější - jde o provokatéra. Ten, aniž by se příliš rozmýšlel, ihned přechází do čelního útoku a snaží se o to, aby svou oběť vyvedl z rovnováhy. Již moc dobře víte, jak provokatéři jednají a že využívají veškeré dostupné prostředky, počínaje nenápadnými posměšky a konče tvrdým nátlakem. nejdůležitější pro ně je, aby dárce ztratil nervy, a vůbec není důležité, jaká bude reakce dotyčného - odvetná hrubost, rozčilení, rozhořčení, strach, nepříjemné pocity, poněvadž vhod přichází vše.

Energetickým upírem se člověk stává nevědomky a stejně tak mimodek usiluje o to, aby využil cizí energii. Během života dokáže podchytit situace, v nichž se mu dostává uspokojení a přílivu sil, načež se nabyté zkušenosti nevědomě snaží zopakovat.  Dárce upíra se po "seanci" cítí jako ochrnutý. Pokud tedy po setkání s nějakým člověkem cítíte skleslost či pesimizmus, duševně jste vyplenění, slabost či se chvějete, znamená to, že vás dotyčný zneužil.

Lví podíl volné energie však lidem kradou kyvadla. Již víte, že ji získávají prostřednictvím kanálu důležitosti. Na rozdíl od upíra, který jedná po krátkou dobu, může kyvadlo sát energiinbez přestání, dokud člověk vysílá vyzařování na jeho frekvenci. Síla tohoto vyzařování odpovídá přisuzované důležitosti.

Jestliže vás něco rozčiluje a obtěžuje, vaše energetika je oslabena. Intuitivně to vycítí nejen lidé ve vašem okolí, ale i zvířata, a vyvodí si z toho, že vaše uvědomění a přesvědčení ukázaly svoji slabou stránku. A tak jste to právě vy, koho si na ulici může ze všech procházejících lidí vybrat a napadnout pes. Může se k vám nachomýtnout cikánka a mámit z vás peníze. Energetický upír od vás může získat slušnou dávku energie. Snadno můžete být vehnáni do problematické situace.

Potencionálního energetického upíra ovšem nemusíte vidět v každém člověku. Pokud se kvůli tomu namáháte, již tím odhalujete přístup ke svému biopoli. Abyste se před nežádoucími vlivy uchránili, musíte zcela nutně zpevňovat a rozvíjet své uvědomění.

Uvědomění vám umožňuje v potřebný okamžik si všimnout, že se vás někdo snaží zatáhnout do hry nebo do pasti. Nízká hladina důležitosti ztíží naladění na vaši frekvenci. Především je však potřeba obrátit pozornost na příznaky byť i nepatrného pocitu viny. Jestliže jsem prázdný, není mně za co zachytit. Manipulátor se o vás jednou či dvakrát pokusí a poté vás nechá na pokoji. Pevná energetická schránka vám bude sloužit jako spolehlivá ochrana před invazí.

 

(Vadim Zeland: OVLIVŇOVÁNÍ   REALITY,  díl třetí - Vpřed  do  minulosti)

 

Poznámka:

S energetickými upíry třetího typu se často setkávám právě na internetu: jsou to ty různé urážky, vulgarizmy, posmívání atd. ve vzkazech, komentářích nebo přímo v šoutku. Jejich cílem je rozhodit člověka, urazit,ublížit, rozčílit - prostě vyvolat energetickou reakci. Nevšímavost anebo vlídná, láskyplná odpověď se mi osvědčily.

Co jsou to kyvadla: Kyvadlo je energetický systém udržovaný skupinou lidí, které vás okrádá o energii. Typické kyvadlo je například fotbalové fanouškovství, ale je jich nespočitatelně! Všechno funguje na principu kyvadel. Rozčilejete se pro politiku? - Krmíte "politické" kyvadlo. Nedá vám spát váš zdravotní stav? - Krmíte kyvadlo "nemoci". Další kyvadla bychom mohli nazvat "vzhled", "móda", "štíhlá linie", "jak je ten svět zkažený", a tak dále...