PODVĚDOMÍ JAKO KLÍČ K BOHATSTVÍ

SKUTEČNÝ  PRAMEN  BOHATSTVÍ.  Vaše podvědomí nikdy nepostrádá nápady. Představuje nevyčerpatelný zdroj idejí, které čekají jen na to, aby mohly vstoupit do vašeho vědomí a zajistit vám materiální výhody nejrůznějšího druhu. Tento duševní proces ani na okamžik neustává, ať už kurs akcií stoupá nebo klesá nebo dolar či marka ztrácejí kupní sílu. Váš blahobyt konečně nezávisí na akciích, zástavních listech nebo bankovních kontech, neboť to jsou ve skutečnosti pouhé symboly. Ty jsou sice užitečné a nutné, ale přece jen zůstávají pouhými symboly. Také vy se budete v některém období života těšit z některé formy bohatství, a to díky přesvědčení zapsanému do podvědomí, že vám je blahobyt přán.

PROČ  MNOZÍ  NEVYJDOU  S  PENĚZI.  Často si lidé stěžují, že jim peníze na splnění jejich přání a závazků prostě nestačí. Přemýšleli jste už ale někdy o tom, o jaké lidi tu zpravidla jde? Nejsou to většinou ti, kdo zásadně zatracují všechny úspěšné, kterým se podařilo vypracovat se do vyšších pozic? Pro tyto nespokojence jsou typické třeba takovéto poznámky: "Je to jen zloděj a podvodník." - "Ten jde přes mrtvoly." - "K penězům mu pomohly jen křivárny." - Kritický úsudek tohoto druhu je málokdy výrazem skutečně morálního postoje, ale většinou se za tím skrývá závist a touha po majetku. Právě tou nejrychlejší a nejspolehlivější metodou, jak si předem zavřít vrátka před možným blahobytem je shazovat a pomlouvat ty, kteří jsou bohatí.

ČASTÁ  PAST  NA  CESTĚ  K  BOHATSTVÍ.  Příčinou chudoby a nedostatku v životě mnoha lidí je často - jak leckdo jistě sám poznal z vlastní zkušenosti - závist. Cítíte i vy závist, když vidíte svého konkurenta ukládat na bankovní konto obnos, který přesahuje vaše vlastní možnosti? Překonávejte takový negativní sklon tím, že řeknete: "To je ale fantastické! Mám opravdu nesmírnou radost z úspěchu toho muže. Jen ať jeho konto i nadále den ze dne vzrůstá!"

Závistivé myšlenky mají katastrofální účinky. Škodíte tak sami sobě a místo abyste k sobě bohatství přitahovali, svým negativním postojem ho přímo odpuzujete. Jakmile jste v pokušení začít jedovatě kritizovat úspěchy nebo blahobyt jiného člověka, okamžitě své myšlenky usměrněte do nových kolejí. Přejte mu upřímně a z čistého srdce v každém ohledu jen to nejlepší! Tím se negativní účinek vašich myšlenek zruší a vy sami si podle zákona podvědomí nadělíte bohatství, které vám patří.

JAK  ODSTRANIT  DUŠEVNÍ  PŘEKÁŽKY  NA  CESTĚ  K  BOHATSTVÍ.   Jestliže musíte s hořkostí konstatovat, že některý váš známý zbohatl jenom s pomocí lží a podvodů, přenechte ho klidně jeho osudu. Pokud je totiž váš předpoklad správný, znamená to, že tento člověk zneužívá univerzálního zákona ducha a ten se mu také příslušným způsobem pomstí. Z výše uvedených důvodů se ale musíte každopádně pečlivě vyhýbat jakékoli kritice. Myslete vždy na to, že jen a jen váš duch vám může postavit do cesty překážku, která vás oddělí od bohatství. Tu ale můžete odstranit jednou provždy, když se budete vždy snažit o pozitivní postoj ke svým bližním.

JAK  ČLOVĚK  VE  SPÁNKU  BOHATNE.  Jakmile ulehnete, ukolébejte se do spánku tím, že budete v naprostém klidu a s opravdovým citem opakovat slovo "bohatství". Usínejte se slovem "bohatství" na rtech a užasnete nad jeho rychlým účinkem. Ze všech stran k vám totiž začne proudit bohatství.

(Dr.Joseph Murphy: Moc podvědomí)