HODNOTA ČLOVĚKA KONTRA HODNOTA PENĚZ

 

Dnešní doba je zvláštní a specifická. Na jedné straně přibývá lidí a rodin s vysoce nadprůměrnými příjmy. Na straně druhé neustále roste počet lidí žijících na hranici bídy. Na ty bohaté se díváme jinou optikou než na ty chudé. Bohatí a úspěšní vidí zase jinak nás, chudé a neúspěšné. Jsou bohatí "lepší" lidé? Jsou chudí "horší" lidé? Zajistě ne.

Peníze mají zvláštní moc.Jednak jich nikdy není dost a pak naši lidskou rodinu rozdělují. Hodnotu člověka neurčuje počet aut, ani počet luxusních vil, ba ani výška konta. Pro každého z nás by mělo platit pouze jedno kritérium: zda jsem nebo nejsem DOBRÝM  ČLOVĚKEM.

Říká se :"Chudoba cti netratí." Být chudým není zárukou, že jsem zároveň i dobrým člověkem. Dobrým člověkem může být stejně chudý i bohatý. Peníze dávají pocit nadřazenosti. Bohatý člověk se většinou (naštěstí ne vždy) opravdu cítí být někým víc. Chudí zase trpí nedostatkem sebedůvěry.

Tak co s tím? Jak náš problém vyřešíme? Víte, být bohatým je jednoznačně dobrá věc a neznám nikoho, kdo by bohatým být nechtěl. Být bohatým znamená především SVOBODU. Nejen finanční nezávislost, ale opravdovou svobodu. Být bohatým je dobré, protože mám prostředky, abych mohl pomáhat druhým. Bohatí dávají lidem práci, staví moderní budovy, posouvají lidstvo dál. Chudý člověk je o tuto nádhernou možnost ochuzen a jeho život je uzavřen do kruhu - od výplaty k výplatě, z ruky do huby. Chudý člověk (většinou, ne vždy) nemůže pomoci ani sám sobě, natož jiným.

Bohatí lidé mají větší odpovědnost. Nejen za sebe, nejen za správu svého bohatství. Bohatství jednotlivce by mělo sloužit k dobru celku.

Být chudým není žádná ctnost ani zásluha. Jsme povinni stát se bohatými. Jen tak budeme užiteční mnoha dalším lidem. Chudoba s sebou nic dobrého nenese. Komu může pomoci chudý člověk, který sám nic nemá? Kolika lidem může pomoct člověk bohatý - mám na mysli nejen konkrétní finanční částku odvedenou na charitu, ale i činnost přínosnou pro velké množství lidí: pracovní příležitosti a podobně. Také proto jsme povinni stát se bohatími. Každý z nás. Začnete na tom pracovat hned teď. Nejdříve je potřeba začít kontrolovat svou mysl. Potom můžeme pokračovat přeprogramováním svého podvědomí. Nezapomeňte na kreativní myšlení. Musíme se naučit: "Jsem vzácný člověk. Jsem někdo zcela vyjímečný. Zasloužím si hojnost, zasloužím si finanční nezávislost."

Je to duchovní práce. Těžká práce. Mnoholetá a vytrvalá práce. Vytrvejte! Výsledků se dočkáte. Práce rukama přináší výsledek hned - okamžitě víte, co jste uděla a kolik (a za kolik, pokud musíte plnit normu). Vyhoďte ze své mysli všechny myšlenky nedostatku, bídy, starostí a problémů. Nedovolte jim vrátit se. Začněte své podvědomí plnit programy hojnosti, sebeúcty, spokojenosti a začněte se mít rádi. Takoví, jací jste, jste dokonalí. Přijímejte se s láskou a se všemi svými dobrými i zlými vlastnostmi. Přijímejte s největší láskou a pochopením také druhé lidi. Váš nynější nedostatek je důsledek vašeho dosavadního myšlení a podvědomých přesvědčení. Je zcela ve vaší moci změnit je. Vládu nad vašimi myšlenkami máte jen vy sami.

Čím více bude na světě bohatých lidí, tím lepším místem pro život naše země bude. Vy bohatí, neuzavírejte se do zdí svého bohatství a sobectví. Nesuďte chudé jako neschopné lidi nehodné pomoci. Uvědomte si svou zodpovědnost - nejen za svou rodinu a svůj blahobyt. Jste odpovědni za všechno, co můžete změnit k lepšímu. Každý z nás je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co udělá, ale i za to, co neudělá a udělat mohl a měl. Vy chudí, nezáviďte bohatým, neposuzujte a nekritizujte ty, kteří se podle vás mají lépe. I vy jste zodpovědni za to, jaký náš svět je. Dnes je tolik možností, jak se zbavit břemene nedostatku, jen se chopit příležitosti. Kromě práce tělesné je nutné připojit práci duchovní a výsledky se dostaví.