INKVIZITOŘI DNEŠNÍCH DNŮ, ANEB: A PŘECE SE TOČÍ!

 

Spolek novodobých inkvizitorů SISYFOS opět rozdával tzv. "Bludné balvany". To je ocenění za šíření "bludů" a nevědeckého světonázoru. Je to úsměvné - přemýšlím, že by těchto Bludných balvanů jejich eminence ze Sisyfa měli udělovat každý měsíc alespoň deset! I kdyby tomu tak bylo, stejně se nedostane na všechny, kdo myslí, žijí a pracují na poli esoteriky, na všechny, kdo šíří osvětu a rozšiřují obzory, na všechny, kdo pracují na transformaci a vzestupu, na všechny, pro které je nehmotný svět a jeho duchovní zákony stejně reálný jako ten hmotný. Letos se nejvyšší ikviziční rada opravdu vyznamenala: cenu dostal dokonce Stanislav Grof! A také herec Jaroslav Dušek a společnost ENNEA za enneagram! A teď se sisyfovcům podařilo zastavit vysílání pořadu DETEKTOR na ČT!!! Pořad, který měl vysokou sledovanost, pořad, který lidi zajímal. Kam se poděla svoboda slova? Kdo dal sisyfovcům právo určovat, co je "čistá věda" a co hereze? Skutečně, takto to cítím - se středověkými inkvizitory si sisyfovci mohou podat ruce! Kdyby jen trochu mohli, nejen že by určovali, co vysílat a co ne, ale určovali by i co si my - blbí nevědátoři - máme myslet a čemu věřit. Ba co víc - mít sisyfovci tu moc, co měla ve středověku inkvizice, opět by byly stínány hlavy a hořely by hranice!!!

 

Co k tomu říct? Ano, oficiálně je tady jedna jediná pravda - tou je materialistický světonázor a diktatura vědy. Ovšem vědy, která ignoruje všecho duchovní a nehmatatelné. To, co se nedá změřit, zvážit, rozkrájet, uskladnit - prostě neexistuje a kdo těmto věcem věří, je kacíř. Na pranýř s takovým heretikem! Upálit, zlikvidovat! A samozřejmě je tady i ctěná rada velectěných inkvizitorů - strážců čistoty "vědy" a skalních zastánců čistého materialismu - spolek Sisyfos, ale ne jen on. Všechna média - televize, tisk, rozhlas - unisono křičí: "Slunce se točí kolem Země, Země je středem vesmíru, kdo tomu nevěří - upálit, zlikvidovat, zničit!" Pravda, středověk je dávno za námi, veřejné upalování na hranicích se už praktikovat nedá, tak alespoň budeme rozdávat Bludné balvany, zakazovat televizní vysílání, které lidi zajímá a zesměšňovat lidi, co vidí svět jinak.

 

Přesto se najdou i vědci, kteří se nebojí píchnout do vosího hnízda a dát se jinou cestou - cestou Pravdy. Například i čerstvý "majitel" Bludného balvanu, prof. Mudr. Stanislav Grof. Hluboce před nimi smekám, protože to pro mnohé znamená zesměšnění, hlavně od kolegů "seriózních" vědců. Je mi "sisyfovců" a jim podobných jedinců upřímně líto. Ateismus a materialismus je také víra. Ale jak je to prázdné a okleštěné, ubohé... Byla jsem v mládí ateistkou, mám to prožité, vím o čem mluvím. Ale teď - kdyby bylo o několik století méně, i mně by upálili.

 

Stojíme před obrovskou proměnou celého lidstva, kvantovým skokem Vědomí. PRAVDA  bude dostupná každému nezprostředkovaně, i těm, kteří vůbec nechtějí myslet a hledat odpovědi. Probouzí se stále více lidí a nebude to dlouho trvat a sisyfovci, vědátoři, manipulanti, materialisté a všichni jim podobní budou směšní. S tím rozdílem, že se jim nikdo smát nebude, ani je nebude za jejich názory ponižovat... Najednou všichni budeme vědět (obrazně řečeno): Země se točí kolem Slunce a ne naopak!