ZPŘEHÁZENÁ PÍSMENA

 

V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo ndevnáo njaveo, že prý nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí sěms a čěvolk to přoád bez porlbrméů peřtče. Je to úanjdě potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Zjíamvaé, že?

(Enigma 1/08)

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i25.tinypic.com/xro1d.jpg" href="https://i25.tinypic.com/xro1d.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>