BUDE KONEC SVĚTA?

Autor: Michal Vogl, evangelický farář ve Sněžném, otištěno ve Žďárském deníku 22. května 2008.

img88/2296/darmareg3.png

Sopka, která osm tisíc let byla v klidu, vybuchla. Zemětřesení v Číně, další katastrofa v Barmě. Blíží se hladomor v mnoha částech světa. I u nás se zdražují potraviny, a přitom chceme sobecky využívat jídlo jako biopalivo. Lidé jsou k sobě zlí a nepřející. Nostradamovo proroctví. Není divu, že se někteří lidé začínají ptát: Bude konec světa?

Dozajista bude. A kdy? To nevíme. I Ježíš říkal: "Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde."  Je to vlastně docela náročné - žijeme už dlouhou dobu v období, kdy sice víme, že se blíží konec, a současně nevíme. kdy nastane. Musíme se po celou dobu vyrovnávat s tím, že se nemůžeme vykašlat na dění kolem sebe, na potřebu zajistit obživu pro sebe i pro druhé, a současně víme,že jednoho krásného dne všechno, co jsme jako lidstvo nashromáždili, vezme za své.

Lidé si proto už odedávna zvolili i únikové cesty z tohoto problému. Jedni se nechají přesvědčit o určité době nebo datu, kdy má konec nastat, a zcela tomu přizpůsobí svůj život. Ti druzí zase dojdou přesvědčení, že žádný konec nebude, a také si zorganizují věci a hodnoty podle svého názoru. Ti první se soustředí do různých sekt, zalezou třeba pod zem jako ti ruští blouznivci a myslí, že si takto pomohou. Druzí zase docela rezignují na řešení etických otázek a žijí tak, jako by Boha nebylo.

Jak už tomu bývá, pravda je někde uprostřed. V tom je právě Ježíš geniální. "Bděte, protože nevíte...". Konec nastane, ale není třeba konat žádné složité přípravy, jen bychom měli zůstat bdělí, abychom ho nepropásli, abychom se neminuli s Bohem. Nevíme kdy, ale s určitostí víme, že jednoho dne tato Země skončí a nastane závěrečné účtování. A pak nám pomoz Pán Bůh, abychom nebyli shledáni lehcí a neužiteční. Celý život se má vlastně stát přípravou pro dobu konce. Však ten osobní konec zažijeme každý, na to netřeba zapomínat.

Když tedy slyšíte, že lidé začínají příliš spekulovat v souvislosti s aktuálním děním o konci světa, buďte v klidu. Takových událostí už v dějinách bylo a možná ještě bude. Ani tvrzení, že dnes je situace horší, neobstojí. Nenechte si ale vzít vědomí, že jsme na této Zemi jen dočasně. Jako jednotlivci i jako celá společnost. máme to tu jen pronajaté, svět nám nepatří - a podle toho je třeba se chovat. Bdít, do poslední chvíle žít naplno, nikdy nevzdat zápas o pravdu a spravedlnost.

********************************

Moje úvaha: Nečekáme konec světa, ale  TRANSFORMACI  PLANETY  A LIDSTVA. Jde o tvoření nové Země a kdo žije v souladu s vesmírnými zákony, nemá se čeho bát. Konec bude - ale konec sobectví, chamtivosti, všeho, co si představujeme pod pojmem "zlo". Nečekejme, že se něco "samo" změní. Pojďme si stvořit svět podle svých představ. Tato revoluce již začala. je to revoluce srdcí! Nestavíme barikády, necinkáme klíči na náměstích - přesto je revoluce srdcí v plném proudu! Připojte se také. Pak můžeme radostně očekávat ten tak zvaný "konec světa", nebo "návrat Krista", protože jde pouze o kvantový skok VĚDOMÍ, vědomí jak jednotlivce, tak celku .

img155/6669/aronekui1.png