DAMANHUR

V italském údolí Valchiusella žijí lidé, kteří považují za nejdůležitější tři skutečnosti: lásku, duchovní rozvoj a ekologii.

Oberto Araudi, filozof, spisovatel, malíř a léčitel se narodil v roce 1950, ale už od dětství se u něho projevovaly parapsychické schopnosti. S jejich pomocí získal obrovské vědomosti, a to bez jakýchkoliv škol, profesorů a zkoušek. V roce 1977 se společně se skupinou svých přátel rozhodl uskutečnit sen svého života: založil vlastní "stát". Založil dokonalé společenství, které by mělo zůstat bez válek, nepřátelství a nenávisti, společenství založené na víře, že každý člověk je pánem svého osudu.

Araudi pro budoucí společenství vybral údolí Valchiusella asi
40 kilometrů na sever od Turínu. Nebyla to volba náhodná, právě zde má docházet k propojení mýtických proudů esoterické energie, kde je snadné přijímat veškerou duchovní vědu lidstva a kde dochází i k propojení s celým vesmírem. Zakladatel nazval své "království" Damanhur, podle místa ve starověkém Egyptu, které bylo centrem esoterických škol.Dnešní Damanhur se rozkládá na ploše
110 hektarů, má kolem 100 budov a 400 obyvatel (600 Damanhurianů v roce 2008, plus několik tisíc volněji zapojených lidí). Spravují ho tři regenti, demokraticky vybíraní vždy na tři roky. Společnost je rozdělena do několika komun, z nichž každá má nějakou specializaci (chov zvířat, pěstování vína, stavba domů, výroba uměleckých užitkových předmětů, medicínské výzkumy, informatika...) Společenství má svoji střední školu, televizní studio, noviny i vydavatelství. Nejzajímavější je ale jejich vlastní měna zvaná credito. Jde o propracovaný finanční systém, který má navrátit penězům jejich původní pravý význam.

 

Ekologie

Od roku 1998 byl Damanhur začleněn do GEN (Global Ecological Network), organizace pod patronací OSN, která spojuje všechna ekologická sídla celého světa. Ekologie je v Damanhuru na předním místě. Propojení lidského života s přírodou jde dokonce až tak daleko, že každý zdejší obyvatel si vybírá jméno - pseudonym nějakého zvířete. Například Araudi je znám jako Sokol - italsky Falco.

Obytné domy mají zvláštní avantgardní architekturu a jsou stavěny pouze z přírodních materiálů, především z kamene a dřeva. Sluneční kolektory zajišťují až 25 procent potřebné elektrické energie a až 50 procent teplé vody. Pokud dochází ke kácení stromů, okamžitě jsou nahrazovány novými sazenicemi. Potřebné automobily jsou převážně na elektrický pohon nebo na plyn či rostlinné palivo.

 

 

 

 

 

Esoterika

Od počátku založení společenství je zde studována veškerá duchovní tradice lidstva, jako například filozofický smysl klášterní práce a života, ideály středověkého rytířství, dále astrální cestování, výzkum života po smrti či pátrání po minulých životech.  

Velice zajímavou disciplínou, která se zde studuje, je selfica, prastaré umění dorozumívání se s elfy, astrálními duchy přírody. Mnozí elfové pomáhají lidem při učení, při tvoření hudby, uzdravování nemocných. Obyvatelé Damanhuru také tvrdí, že díky nejnovějším technologiím a mnohaletým ezoterickým výzkumům ovládli umění cestování v čase. Araudi hovoří o tom, že jeho první cesta do minulosti byla nasměrována do legendárního města Atlantů. Podle toho, co o Atlantidě víme, veškerý styl života v Damanhuru lze přirovnat k této dávné civilizaci.

Největší chloubou společenství v Damanhuru je podzemní Svatyně lidstva, která je označována jako osmý div světa. Nachází se v hloubce

 

 

70 metrů

pod povrchem země a je rozložena do pěti podlažních úrovní. Damanhuřané ji budovali 18 let a vzpomínají, že pronikání do skály bylo pro ně totožné s pronikání a poznáváním sebe samého. Především práce na této svatyni stmelila celé zdejší společenství. Prostory svatyně jsou vyzdobeny fantastickými malbami freskami, mozaikami i sochami všech možných rostlin, zvířat, výjevů historických událostí apod.

Tato Svatyně slouží především k meditaci a ke kontaktům s vesmírnými silami. Uskutečňují se zde také divadelní představení, koncerty a podobná vystoupení. Umění v tomto sakrálním prostoru považují členové společenství za rituál sjednocující lidstvo a přibližující člověka k Bohu.


Přestože církev katolická, především v Itálii, označuje společenství Damanhur za sektu, zabývající se magií, toto společenství není nikterak uzavřené. Například mají vytvořenou skupinu civilní obrany, která pomáhá při přírodních katastrofách, při povodních, a to v celé Itálii. V Damanhuru dokonce vytvořili politickou stranu Con te per il Pease (S tebou pro kraj), která v místních volbách získala většinu a také se zasloužila o nebývalý ekonomický rozvoj regionu.

Opuštěnou továrnu koncernu Olivetti ve Vidracco si Damanhuřané upravili jako komplex k výrobě uměleckých předmětů i nábytku a zároveň je zde prodávají. Také na produktech ekologické zemědělské výroby, které členové společenství pěstují, získávají finanční příjmy.

Někteří odborníci tvrdí, že úspěchy, kterých se dosahuje v Damanhuru jsou možné jen proto, že se jedná o malé společenství. Pokud by se jejich zásady měly aplikovat ve velkém, selhaly by. I přes toto tvrzení je možné už nyní alespoň některé damanhurské zásady přenášet do našeho života ve "velkém světě". Je to život ve shodě s přírodou, obnovení mezilidských vztahů, duchovní hledání nebo rozvoj osobnosti skrze umění. A to tím spíše, že cesta, po níž nyní kráčíme, nevede k ničemu pozitivnímu.

(Ze zahraničních pramenů připravila M. Kaňová, Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2006. Další: ZDROJ 1ZDROJ 2)