PRONÁSLEDOVANÁ PRAVDA

 
 
 
"Hledej pravdu, a pravda tě osvobodí - i když bolí."
 
 
 
V každém režimu byla pravda pronásledována a démonizována. Dělo se tak vždy: za Rakousko-Uherska,  za druhé světové, v době vlády komančů, tak i teď. Vždy byla jedna pravda, takříkajíc "oficiální", která se rvala lidem do hlav všemi možnými způsoby, ale hlavně - stejně jako dnes - pomocí médií. Režimem uznaná "pravda" byla jediná, a kdo měl jiný názor - měl smůlu. V dobách fašistického režimu se jiný názor, než oficiální lži, šířil pokoutně, pomocí letáků, ilegálních vysílaček. Lidem, kteří to viděli jinak, a něco pro šíření pravdy také dělali, nehrozilo jen vězení, ale přímo smrt. 
Za bývalého režimu byli odpůrci nazýváni disidenti. Trochu jiná pravda, než ta veřejně uznávaná,  se také šířila pomocí tisků. Nejen plakáty, ale celé knihy.
Dnes je to nejhorší. Možná, že už za jiný názor nikomu nehrozí trest smrti, ale vězení - to ano. Za dvě věty šest let... 
Dnešní média zásadně neříkají pravdu a nesdělují, co se děje. Pouze programují spící a nemyslící bytosti; a říkají jim, co si mají myslet a čemu věřit. 
 
 
Hledání PRAVDY bylo vždy důležité. Nevěřit všemu, co kdo řekne, napíše - to je hlavní pravidlo. Je potřeba na jednu věc najít mnoho jiných pohledů a názorů. Vyhodnocovat a přemýšlet. Oproti minulým dobám dnes máme internet. Zde najdeme mnoho různých a protichůdných názorů. 
Lakmusovým papírkem pravdivosti je to, že pravda je pronásledována, démonizována, potírána, zesměšňována; jakož i ti, kdož mají jiný názor, jiný náhled. 
Proto vězte: Každý, kdo je označován například za konspirátora, či rasistu, xenofoba;  má v něčem pravdu, což se režimu nehodí. Podívejte se, kolik fb stránek je mazáno a blokováno. Stejně tak jutubko horlivě maže všechno, co není v souladu s režimní propagandou. Proč asi? 
Vypněte televizi i rádio. Je to jen nalejvárna. Jen vám to bere zdravý rozum a snižuje energetiku těla - vibrace. Programuje vás to pro ten jeden jediný správný názor. Používejte logické myšlení a intuici. Například: Pokud náhubky (rou*šky, respi@rátory) fungují, proč musí být všechno zavřeno? 
 
 
Je možné, že vlá#dní mafie, kterou se stala právě naše vlád*ní zrada, tímto způsobem doslova VYRÁBÍ nemocné? Protože účelem náhubků je snižování imunity a otravu těla vlastními vydechovanými nedobrotami? Věříte, že stát se o nás stará? Dovolte mi od srdce se zasmát... Oni se starají jen o to, aby nás zbavovali našich svobod, oblbovali a týrali; a přitom si pořádně namastí kapsy. Totalitní manýry této bandy kolaboraxntů nevidí už jen slepý. Jo, jo, ach jo - slepému se pravda ukazuje jen těžko. Proč tolik lidských bytostí věří, že je rou+ška chrání před vir*y, když mnoho vědeckých studií říká, že rou+ška je pro vir,us jako pletivo pro komára? 
Probíhá faši@zace národa. Dělení na dobré a zlé, na ty, kdo poslouchají nesmyslná nařízení a věří jim; a na ty, co používají zdravý rozum a režimní propagandu jednoduše nepapají. Proto je tolik udavačů, kolaborantů, rouškofilů. Á propos - udavači a kolaboranti byli chráněným druhem v každém režimu. 
Poučme se z historie. V letech 1939 až 1945 byli kati našeho národa Ně@mci. Dnes mafiózové naší vlastní vlá,dy.
 
Jak intuitivně poznávat pravdu? Jednoduše se naciťujte na to, co čtete, či slyšíte. Ztište se a zeptejte se: "Je toto pravda?". Vnímejte, jak se cítíte. Podle pocitu poznáte, zda jde o lživou propagandu, či pravdu. Kdo umí s kyvadlem, dokáže si přesně změřit, kolik procent pravdy obsahuje nějaký článek, či výrok. 
 
 
Na závěr jeden výrok, který jsem našla na fejsbúku:
"Žijeme v době, kdy lékaři ničí zdraví, právníci a soudci spravedlnost, pedagogové vzdělání, média pravdu, církev víru a poblitici národ!"