ELIXÍR ŽIVOTA

V oblasti pohoří La Mana v Ekvádoru vyvěrá ze země pramen, jehož voda údajně obsahuje organické zlato, vyzařuje energii a má blahodárné účinky na organizmus člověka. Studánku v minulosti osobně navštívil významný rakouský publicista a záhadolog Klaus Dona a dovezené vzorky nechal otestovat v několika renomovaných laboratořích. Výsledky byly ohromující.

Vyprávění o zlaté vodě lze najít již v sanskrtských spisech či v dávné mytologii mnoha národů a stejnou tekutinu považovali středověcí alchymisté za dokonalý všelék dodávající lidem vyhaslou životní energii. Pramen v La Mana by měl mít podle Ekvádorců stejné účinky. Klaus Dona se proto v roce 2002 vypravil do Jižní Ameriky zjistit, co je an tom pravdy. Na pomoc si přizval zkušeného rakouského hydrologa Gerharda Vysokeho.

Samotnou studánku, která se nachází v malé a dobře přístupné rokli, chrání několikametrový betonový blok nevábného vzhledu. Za ním lze najít dokonale upravený vodní zdroj. "Tvoří jej zeď se sedmi vyrytými dlaněmi a bezpočtem těžko rozluštitelných písemných znaků. Ze dna se tyčí asi osmdesát sentimetrů vysoké obelisky. Blízké okolí bylo původně zarostlé pralesem, dnes je ale pečlivě udržováno a o několik stovek metrů níže je vybudováno zařízení na plnění vody do láhví," popisuje místo rakouský badatel.

Poblíž se prý nalézá ještě další studánka, jejíž zajímavostí jsou čtyři přítoky uspořádané přesně podle světových stran. "Kulaté kamenné koryto zdobí geometrické obrazce, které připomínají molekuly látek obsažených ve vodě. Ať už je vytvořil kdokoliv, musel mít pozoruhodné chemické znalosti," upozorňuje Dona.

První testy údajného elixíru života z La Mana provedl Vysoky hned na místě pomocí speciálního zařízení a vše pečlivě zaznamenával videokamerou. Při jednom pokusu vložil na dno pramene vedle obelisků kousek kovu, který se během chvíle pokryl tenkou vrstvou zlata. Něco takového je vskutku ojedinělé.

Na cestu zpět do Evropy se proto Klaus Dona s Vysokym vydali s celkem šestnácti litrovými nádobami vody zázračného pramene, čímž vzbudili značné podezření u celníků na letišti. Ti nemohli pochopit, k čemu dva Rakušané potřebují takové množství obyčejné vody, a podrobili muže i jejich zavazadla důkladné protidrogové prohlídce. Nakonec dorazil chemik, který obsah láhví prověřil a teprve o hodinu a půl později mohli badatelé opustit Ekvádor.

Cesta s krátkou zastávkou v Bogotě proběhla již bez potíží, stejně jako let do Vídně. Po přistání však dvojici výzkumníků zadržela policie. Chtěli znát důvod jejich návštěvy Jižní Ameriky. Vysoky s Donou složitě vysvětlovali, že jeli pro vzorky vzácné minerální vody určené k dalším výzkumům a že se snažili získat podklady pro pokračování úspěšné výpravy Nevyřešené záhady. Kriminalisté jim pak řekli, proč je nemohli nechat z letiště v klidu odejít. Na rentgenových snímcích totiž zaregistrovali obrysy plastových nádob, avšak obsah láhví se jevil jako zcela černý, což vzbudilo podezření. Podle záhadologa a publicisty šlo o jev vyvolaný vysokým energetickým zářením vody.

Testování vzorků odebraných ze zázračného pramene se ujali odborníci z Rakouského výzkumného ústavu nápojů a z dalších čtrnácti laboratoří v USA. Vědci se shodli na tom, že tekutina vykazuje nejvyšší dosud naměřenou Bovisovu hodnotu.

"Jde o jednotku energie, pojmenovanou po francouzském fyziku Bovisovi. Ten zjistil, že čerstvé ovoce a zelenina přirozeného původu obsahují mnohem více energie než plody staré, špatně skladované nebo uměle dozrálé," vysvětluje rakouský hydrolog. "Francouz vytvořil měřící tabulku. Například čerstvé ovoce a zelenina dosahují hodnaty přibližně 14 000 Bovisových jednotek, které se zjišťují pomocí speciálních metod za použití elektronických biosenzorických přístrojů," pokračuje Gerhard Vysoky a dodává, že podle mnoha studií právě tyto formy energie jsou pro člověka velmi důležité. "V případě jejich nedostatku dochází k oslabení celé imunity a zvyšuje se riziko vypuknutí nemoci."

"Pramen z La Many je v tomto ohledu možné považovat za skutečný elixír života. Z laboratorních analýz vyplývá, že spodní hranice začínala na 1,5 milionu Bovisových jednotek a hodnoty se šplhaly až k 15 milionům," uvádí Dona.

Podle rakouského badatele navíc zázračná tekutina obsahuje právě takové množství minerálů a dalších látek, jaké je považováno za zcela ideální. "Přírodní koloidy stříbra mají lehce antibakteriální účinky a přítomný koloid zlata zase zlepšuje funkčnost a vodivost nervových a energetických drah. Osoby, které ekvádorskou vodu pokusně pily, hovořily o pocitu dodání energie a celkového zlepšení zdravotního stavu."

Minerální voda z La Many je v některých zemích světa k dostání jako nápoj s vitalizačními účinky pod názvem Splend´or. Do České republiky zatím nedorazila, a tak se budeme muset zatím spokojit s přísunem dostatečného množství čerstvého ovoce a zeleniny. Je ovšem otázkou, jestli je ekvádorský pramen světovou raritou, nebo se některé podobné zázračné studánky nacházejí také jinde, třeba právě v našich končinách.

(Zdroj: časopis "Magazín 2000 záhad", číslo 14/08)