VTĚLENÉ VESMÍRNÉ BYTOSTI

img88/6104/27ypapfk6.gif

img88/6104/27ypapfk6.gif

Jsou vtěleny na Zemi, aby pomohly odvrátit hromadnou zkázu lidstva. Pro tuto misi přijaly lidské tělo. Jsou to dobrovolní vyslanci míru. Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohly šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické zhluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.

Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají většinou celý život u jedné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčiteli, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Stejně dobře se jim daří ve výzkumu, strojírenství a jsou výbornými asistenty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděly špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně. Profese mluvčího nebo vedoucího není pro ně vhodná.

img88/6104/27ypapfk6.gif

Poznáte je podle těchto rysů:

- Když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv.

- Kdykoli jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci.

- Ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli oceněni.

- Jsou velmi laskaví.

- Jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů.

- Ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským společenským životem.

- Jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám.

- Většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka.

- Jsou vysocí a štíhlí.

- Ženské pohlaví může být i menší a podsadité.

- Obličej mají často podlouhlý a hubený.

- Ti menší vzrůstem mají kulatější tváře.

- Zdá se, že planeta, která byla jejich domovem předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy.

- Mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obrácené U. Jejich barva je často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jakoby jim z očí prozařovaly paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy.

- Oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti.

- Jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní.

- Často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba.

- Často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-fantastickou literaturu.

- Už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je něčím jako Univerzální Inteligencí a prostupuje vším.

- Mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili.

(Z knihy "Pozemští andělé" od Doreen Virtue, Ph.D)

img88/6104/27ypapfk6.gif

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i43.tinypic.com/29en7mu.jpg" href="https://i43.tinypic.com/29en7mu.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

img88/6104/27ypapfk6.gif