CHEMTRAILS

img528/7820/link17ue7.gif

img528/7062/chemtr3hi0.jpg

img528/7820/link17ue7.gif

Už nějakou dobu straší na internetu slovo chemtrails, což znamená tolik co chemické látky v kondenzačních pruzích letadel. Ale nejsou to obvyklé kondenzační pruhy a také se od nich jednoznačně odlišují. Na rozdíl od nich se rychle nerozplynou, nýbrž zůstávají viditelné po dlouhou dobu. Navíc to často vypadá, jako když jsou určité oblasti cíleně postřikovány, jelikož vzorce probíhají mřížovitě a objevují se obzvlášť za určitých povětrnostních podmínek, aniž by pro to existovalo meteorologické vysvětlení.

Pozorovatelé těchto úkazů mohli dlohou dobu jen spekulovat, co to má znamenat. Zvláště v USA existují četná internetová fóra, která se snaží problematiku dokumentovat a najít vysvětlení. pro většinu to zůstala nedokázaná teorie spiknutí. Mezitím se objevil insider, který promluvil a potvrzuje, že to nejsou kondenzační pruhy.

img528/7820/link17ue7.gif

Zdravotní následky jsou znepokojivé. Samozřejmě lze stěží předvídat, jaké následky budou chemtrails dlouhodobě mít, ale WHO odhaduje počet obětí "Shield-Projectu" na 40 milionů ročně, čili miliardy mrtvých v příštích desetiletích. Další studia odhadují značně víc obětí.

Následky pro životní prostředí jsou nedozírné. Bezprostřední následky postřikovacích akcí u lidí jsou však naprosto známé: bolesti hlavy a chronickou únavu zná jistě každý z vlastní zkušenosti. Dušnost, poruchy rovnováhy a ztráta krátkodobé paměti, chřipkové vlny, zánět spojivek a astmatické případy jsou známé symptomy - o těch enznámých ani nemluvě. A o tom, zda se v budoucnu nemohou přiměšovat i jiné substance - např. k zklidnění znepokojoného obyvatelstva a zlomení jeho vůle - se lze jen dohadovat.

img528/7820/link17ue7.gif

Je to fenomén, který probíhá zatím nepozorován většinou obyvatelstva. Ale každý, kdo o něm ví, ho může pozorovat: postřikovací akce zanechávají na nebi zřetelné stopy, které lze jednoznačně rozlišit od normálních kondenzačních pruhů. Kromě toho zůstávají ve vzduchu dlouhou dobu, aniž by se rozplynuly. Nato většinou poklesne teplota, nebe se zatáhne a na pár dní zůstává neobvykle zataženo, ale většinou bez deště. Bylo by tedy záhodno upozornit, pokud možno co nejvíce lidí, na tuto neuvěřitelnou akci, aby si mohli zvýšenou měrou takových akcí všímat, pořizovat fotografie a posílat dotazy sdělovacím prostředkům a politikům. Jen veřejným tlakem by se mohlo ještě zkusit zastavit tento fatální plán - pokud je to vůbec možné.

ZPRÁVA  Z  ORGONAUTICKÉ  EXPEDICE (výňatek)

O důvodech chemtrails - chemického zamořování se můžeme pouze dohadovat, ovšem fakta mluví sama za sebe: odstínění paprsků slunce, zvýšená nemocnost v aktuálně zastříkaných oblastech, spad chemie, suchý vzduch a země, zabránění srážek. na podzim roku 2004 jsem strávila několik týdnů na Pyrenejském poloostrově. Denně a nepřetržitě se stříkalo, obloha byla zaštupovaná mnohými pruhy, stále bylo vidět letadla, vypouštějící tuto chemii. Při západu slunce byla obloha krásně malovaná, fialová, růžová i zelená - kdyby člověk nevěděl, že je to umělého původu, mohl by si myslet: "co nám to ta příroda ukazuje za barevnou hru".

Výsledek byl ovšem zničující  - v následujícím dešťovém období velice málo pršelo, což mělo katastrofální dopad na zdejší, převážně zemědělské hospodářství. Někteří zemědělci ani nezaseli, a ti, co zaseli, těm nic nevzešlo. Na pastvinách zvířata neměla co žrát, mnoho dobytka muselo být poraženo.Obilí bylo o 60% méně oproti ostatním rokům. Byl vyvolán nouzový stav vody a tato situace přinesla i politické potíže.

img528/7820/link17ue7.gif

Na internetu jsem našla skupinu lidí, kteří, poučeni od Američanů, vyrábějí doma tzv. CLOUDBUSTERY, vycházejících z objevů Wilhelma Reicha a Dona Crofta. V menším se pak vyrábějí ještě TOWERBUSTERY a HHG - svaté granáty, jak tomu říkají. Jedná se o krystaly, zalité směsí kovových strusek s epoxidem. Tato sloučenina působí jako orgon-transformátor, jinými slovy, přeměňuje mrtvou energii na živou. Tito lidé vyrábějí po domácku orgon-transformátory a rozdávají je, kde je třeba: k mobilovým věžím, politickým budovám, nemocnicím, k místům, kde se dějí nebo děly nepěkné věci.

Já to vyrábět nemohu, ale po ročním sledování oblohy i toho, co se píše na internetu, jsem neodolala a zakoupila nejprve pár menších towerbusterů, později dokonce jeden cloudbuster. Towerbustery jsou malé a odlévají se do kelímků od jogurtu, cloudbustery se odlévají do kbelíků a ještě se na ně nasazují měděné tyče výšky asi 2 metrů. Výsledky byly signifikantní - i děti ve vsi se divily, jak to, že zrovna nad vsí je modrý kruh, a všude dokola zataženo bílošedivou dekou. Déšť i slunce se střídaly v rozumných, krátkých intervalech, takže jsme si užili slunce a zároveň nemuseli zalévat.... 

(Autor: Namu. Otištěno v časipose MEDIUM,č. 5/08. Obrázky chemtrails pocházejí z internetu)

img528/7820/link17ue7.gif

img528/9484/chemtrails2yg5.jpg

img528/7820/link17ue7.gif