POUČENÍ Z HISTORIE

 
 
Dnes jsem se dověděla, že i v našem městě mnoho let žije paní rus,kého původu. A co myslíte, co se stalo? Někdo to vyštrachal, a teď je tato paní, téměř celý život žijící v Česku, terorizována. Vyhrožují ji po telefonu, posílají anonymní vyhrůžky, ztrpčují ji život. Proč? Protože má v papírech napsáno: národnost ru&ská...
Je to smutné, cítím bolest a tíhu. Nemůžu se však na tyto zaslepené, ubližující bytosti zlobit. Paní se musí naučit, jak tomu odolávat a posílit svoji osobnost. Rosteme skrze utrpení a uvědomování si toho, kdo jsme.
Ty bytosti, které se takto nelidsky chovají, za to vlastně ani nemůžou. Jsou to naprogramovaní bioroboti. Mozek je počítač a mysl je program. To, co se na lidi valí ze všech médií - to je to programování, ten program. Podprahová sugesce nás obklopuje všude a všechno. Na nastavení mysli má největší podíl právě rafinovaná propaganda, která je teď úplně všude.
O tom, že je tady něco setsakramentsky špatně, svědčí i to, že zablokovali velmi mnoho nepohodlných internetových stránek a webů. Cenzura obludných rozměrů, jaká tady ještě nikdy nebyla...
V poslední době jsem sledovala několik starých československých seriálů. Kromě vynikající kvality -  výborná režie, skvělá kamera a střihy, strhující herecké výkony (to v dnešních seriálech a filmech budete hledat marně), je v nich ještě něco důležitého - poselství pro právě dnešní těžkou dobu. Konkrétně jde o tyto seriály: "Sňatky z rozumu" - 5 dílů, "Zlá krev" - 7 dílů, a "F.L.Věk" - 13 dílů. Sňatky z rozumu a Zlá krev jsou filmovým zpracováním skvělého literárního díla Vladimíra Neffa. Kdysi jsem to četla, fakt strhující čtení. 
 
 
O co mi jde? 
V každé zobrazované historické epoše existovala cenzura. Lidé, kteří nešli s proudem, smýšleli jinak, než nařizovala vládnoucí vrstva, všichni byli pronásledováni, vězněni a tyranizováni pro svůj názor. Mnozí byli odsouzeni na mnoho let těžkého žaláře třeba jen proto, že vylepovali letáky... Kolik si toho vytrpěli různí buditelé a vlastenci, aby byl uznán národ český, například. 
Přesto to vládnoucí moci nebylo nic platné. Všechny ty režimy padli. Nakonec se vždy prosadil jiný režim, a starý se odporučel. Proto již nemáme Rakousko-Uhersko, skončila porážkou třetí říše, také budování světlých zítřků za socialismu - to všechno je v nenávratnu. Ta tvrdá, přímo krutá cenzura v současnosti je předzvěstí pádu tohoto režimu. Bude konec nejen kapitalismu a vykořisťování, ale skončí i programování mysli zuřivou propagandou jednoho jediného správného názoru. 
Buďme trpěliví. Ještě v tomto roku se to zlomí a otočí. Právě tento rok je tím zlomovým rokem, na který jsme čekali.