PLASTICKÁ REALITA

 
 
Znovu si povíme pár slov o víře. Úzce to souvisí právě s plastickou realitou. Realitou, která se přizpůsobuje tomu, čemu věříme. Je prostě plastická. 
Věříš na plochou zemi? Můžeš. Najdeš spoustu důkazů, že tomu tak je. Věříš, že naše země je koule, nebo něco hodně kouli podobné? Samozřejmě, že budeš dostávat in-formace, které tvou víru potvrdí. Věříš, že jezení masa způsobuje minimálně 80% všech našich nemocí? Pak ti budou přicházet informace, kterou tvou víru budou potvrzovat. Věříš, že jezení masa je pro zdraví naprosto nutné? Může být - potvrzujících informací najdeš hromady. Proto je důležité ne věřit, ale pouze pozorovat. Je potřeba stát se POZOROVATELEM. Jen pozorovat, nic nehodnotit. Zkoumejme takové, ale i ty druhé informace. Čemu věříš, k tomu dostáváš potvrzující in-formace, ale také si do života přitahuješ to, čemu věříš. Věříš, že ovoce je zdraví škodlivé? Dokonce i k takové pitomosti budeš dostávat stvrzující in-formace!
 
 
Buďme jako strom. Kořeny hluboko v zemi, a koruna vysoko v nebi. Jenže je tu ještě kmen, který to spojuje. Po nás se chce, abychom byli nejen kořeny a korunou, ale i tím spojujícím kmenem. Vidět to i to, ale zůstat ve středu. A spojovat. Strom nemůže žít bez kořenů. Ale ani bez kmene a koruny...
 
 
Pokud mám něčemu fakt uvěřit, pak je důležité toto: Nejen to nejdříve pozorovat a hledat všechny možné in-formace. Tím nejdůležitějším je - přesvědčit se, zda to, či ono je pravda. Je pravda, že maso poškozuje tělo? Jak se o tom přesvědčím? Tak, že maso ze svého jídelníčku vyloučím. A uvidíme, jaký to má na mé zdraví efekt. Pak už nebudu věřit, ale VĚDĚT. Pokud něco víš, pak je to realita, která není plastická, ale stabilní a jistá. S tím už nic nehne...
Před krátkým časem jsem dostala důkaz, že jsme přešli na lepší časovou linii. Slyšela jsem o tom již dříve, ale neuměla jsem si to představit. To už je pro mne příliš vysoká fyzika! Pořád to nechápu - jak je to možné, jak to funguje a proč. Přesto důkaz o tom mám. Již jsem o tom psala. 
O co jde? O známou mexickou telenovelu, kterou jsem znala skoro nazpaměť. Když jsem si ji opět pouštěla, zjistila jsem, že mnoho věcí je jinak! Avšak tahle verze je mnohem lepší, než ta, kterou jsem tak důvěrně znala. To je pro mne důkaz, že jsme přešli na lepší časovou linii, paralelní vesmíry se prohodili a jdeme do Zlatého věku. Nebude žádné NWO, nebude žádná atomová válka! Ničeho se nebojme. Možná, že záhadný MANDELA EFEKT je právě o tomto.