BIBLE JE PODVOD

 
 
Bible se skládá ze dvou částí. Starý zákon a Nový zákon. To, že Starý zákon vykresluje falešného boha, vím už dávno. Takzvaný "bůh", či "jehova" Starého zákona je jeden z okupantů naší planety, který se na boha jen hrál a lidem se vysmíval. Až donedávna jsem věřila Novému zákonu, ale jen tak na 60%. Protože například prokletí fíkovníku Ježíšem - vnímala jsem to jako naprostý nesmysl. Když Ježíše znám, vím, že toto by neudělal. Ježíš by ten fíkovník požehnal, aby opět nesl ovoce. 
Všímám si, že mnoho příběhů v Bibli je jen literární fikce. Například ta část, kde se Ježíš údajně potil krví před svým ukřižováním. Vzal s sebou na horu apoštoly Jakuba, Petra a Jana. Na hoře je zanechal a odstoupil bokem, kde se vroucně modlil a úzkostí z té strašné, nadcházející smrti se potil krvavým potem. Když se vrátil ke třem apoštolům, tito spali. Kdo tedy byl svědkem Jeho modliteb, kdo slyšel Jeho slova, kdo viděl, že se Ježíš potí krví. Takovýchto míst je v této knize hodně... Jistěže, Bible je velice moudrá kniha. Pomáhá člověku žít správně. Neubližovat, milovat... Ale Ježíšovo učení je stejně nějakým způsobem překrouceno. Ještě více se člověk může poučit, když to všechno bere jako symboly. Proto je to stále aktuální. 
 
 
Teď poslouchám rozhovory s Auroranem Dift Lavusem. Každý díl i několikrát. Některé věci jsou i pro mne těžko stravitelné. Například, že se nemáme modlit, ani prosit, ani děkovat, ani žehnat. Všechno, úplně všechny informace přijímám pouze jako informace. Nic jiného. To, co se ve mně ještě "ekluje", nechávám být. Přijde čas, kdy pochopím. Tenhle postoj se mi už mnohokrát osvědčil. Doba je těžká, a možná bude ještě hůř, ale jen proto, že mnoho lidí se nedokáže z té hypnózy probudit a otevřít oči. Potřebují pořádně zatřást. Souzním s mnohým, co Auroran říká. Některé věci jsem věděla mnohem dříve, než se nějaké informace o tom dostaly ven. Například, že karma je podvod; a to místo, kam odchází duše po smrti, není nic jiného, než technologický konstrukt. Anebo že naše planeta je okupována nepřátelskými bytostmi, zlými a bezcitnými; a my lidé jsme jen zotročení rukojmí této temné moci.
 
 
Navzdory všemu, co se teď ve světě děje, jsem optimista. Věřím, že ta obrovská bublina lží, podvodů a podrazů na lidi praskne ještě v tomto roce. Buďme připraveni. Abychom nebyli tak moc překvapeni, jako budou ti, co "jim" to ještě že...ou. Jediné, na co člověk (hlavně nevědomý a neprobuzený) může spolehnout, je: VŠECHNO JE JINAK!