GREEN DEAL

 
Green deal - po našem: ZELENÁ DOHODA. Je to do nebe volající nesmysl, a doslova zločin proti lidem a přírodě. Tenhle podfuk je založen na lži o oxidu uhličitém, jakožto skleníkovém plynu, a na pohádce o oteplování planety. Ano, oteplování skutečně je. Jenže nám jaksi zapomněli říct, že to oteplování se týká celé sluneční soustavy. Oteplování probíhá na všech planetách naší sluneční soustavy, a s činností lidí nemá nic společného. Je to pravidelný cyklus, děje se to údajně po někalika tisíciletích pravidelně. Můžeme tomu věřit, ale nemusíme. Beru to jen jako informaci, vzhledem k tomu, že si tato data neumím ověřit.
No, a jak vyřešit problém s CO2? To je to nejjednodušší. Podívejte: Stromy pohlcují oxid uhličitý a uvolňují kyslík. Ano, je to tak. Stromy potřebují ke svému životu oxid uhličitý, a lidé zase kyslík. Stromy i lidé k sobě patří.  Jednoduše je potřeba sázet co nejvíce stromů, a je po problému! Namísto toho se lesy kácí a systematicky ničí... Sázejme stromy, ochraňujme lesy. Pak "skleníkový efekt" nemá žádnou šanci.