VELKÉ TAJEMSTVÍ JANA PAVLA II.

V říjnu 2008 uplynulo třicet let od pontifikátu papeže Jana Pavla II. Přestože již bylo napsáno mnoho knih a pojednání o jeho životě, stále ještě existuje jedna nevyjasněná záhada, související s tragickou událostí jeho života. Dne 13. května 1981 byl na papeže na Svatopetrském náměstí v Římě Turkem Ali Agcou spáchán atentát. Několik výstřelů z pistole ho vážně zranilo a Turek byl za svůj čin odsouzen na doživotí. Dne 27. prosince 1983 navštívil Jan Pavel II. Ali Agcu v římském vězení. Rozhovor mezi čtyřma očima, nahrávaný v cele nainstalovanou kamerou (bez zvuku) trval čtvrt hodiny. Ovšem dodnes část tohoto rozhovoru zůstává zahalená tajemstvím.

Je známo, že rozhovor měl dvě části. V první části papež potvrdil, že zcela odpouští útočníkovi jeho čin, a ujistil ho, že požádá patřičné italské úřady o jeho omilostnění. K tomu také došlo v únoru roku 1999 a Ali opustil italské vězení 13. června roku 2000. Poté byl deportován do své země, kde si pak odpykával trest ještě za jiné zločiny.

 

 

 

 

Ve druhé části rozhovoru Turek pravděpodobně sdělil papeži, kdo byl organizátorem atentátu. Specialisté, schopní odečítat slova pouze z pohybu rtů, si nahrávku rozhovoru prohlíželi mnohokrát a jsou si jisti, že otázka papeže zněla: „Kdo za tím stál?“  Odpověď musela být velice překvapivá až otřesná, neboť na záběru je viditelný šokující výraz v obličeji papeže po slovech, které vyslovil Ali. Tento výraz zůstává jediným důvodem k tomu, že Jan Pavel II. Poznal pravdu o inspirátorech útoku na jeho osobu a že tato pravda musela být pro něho otřesná.

Nejspíše se oné pravdy nikdy nedopátráme, jelikož papež tehdy po odchodu z cely řekl rozhodně: „To, o čem jsme hovořili, zůstane tajemstvím mezi ním a mnou.“ A svá slova dodržel.

 

(Zdroj: časopis MEDIUM 3/09)