POMNÍK BUDOUCNOSTI

V USA, ve státě Georgia se zcela bez povšimnutí nachází jakýsi podivný pomník. Jsou to kamenné desky s deseti novými přikázáními v osmi jazycích světa. Zarážející jsou informace na deskách a podobnost s deskami desatera. Pro oživení paměti – podle Bible dal Bůh (Jehova) OSOBNĚ Mojžíšovi kamenné desky, na kterých bylo přímo Božím prstem vyryto desatero Božích přikázání. Toto desatero je platné dodnes, nic se na jeho aktuálnosti nezměnilo a dá se říct, že právě v dnešní době je nanejvýš aktuální.

A jaká jsou nová přikázání? Podívejte se, zamyslete se a posuďte sami, co tato nová „přikázání“ znamenají pro nás:

 

1.      Udržujte lidskou populaci pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
2. Řiďte reprodukci s moudrým přihlédnutím k zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
4. Ovládněte vášně - víru - tradice a všechny věci smírnou cestou.
5. Ochraňujte lidi a národy poctivými zákony a spravedlivými soudy.
6. Nechť se všechny národy řídí interními normami a externí spory ať řeší světový soud.
7. Zbavte se banálních zákonů a zbytečných úředníků.
8. Vyvažujte osobní práva společenskými povinnostmi.
9. Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
10. Nebuďte rakovinou Země - dejte prostor přírodě - nechte místo přírodě. 

 

Na první pohled se zdá, že je vše v pořádku – ochraňovat lidi a přírodu, žít v harmonii, odbourat zbytečnou byrokracii. Buďme bdělí, ti co vytesali do kamene nové desatero, to s námi, lidmi, vůbec nemyslí upřímně. Oni nás jen připravují na vytvoření jedné světové vlády (NWO), jednoho jazyka (angličtina – jak jinak, že?), snížení počtu obyvatel planety na pouhou půl miliardu lidí (tolik poslušných otroků jim postačí). Tyto desky jsou kamufláží těch, kteří se stavějí NAD Boha, chtějí být větší než Bůh sám. Guidestones v Georgii byly vztyčeny již 22. března 1980. Objednávku na pomník zadal a zaplatil nějaký R.C.Christian. I toto jméno nese v sobě pýchu: christian – křesťan. Jméno zjevně není pravé, ale anonymní.