NOVÁ ÉRA

 

Když manifestace Boha – samotné Božstvo – vystoupí na tuto rovinu, posílí – jako pramen živé vody – všechny aspekty stvoření. Dojde k obnově ducha, poznání, intelektu a toho, co se nazývá božský plán, který je zabudován – v hlubších rovinách ducha – do všech věcí a všech bytostí. Je uložen do tkaniva stvoření a doslova posiluje a oživuje vše, co bylo stvořeno, každičký atom. A náhle a spontánně dojde k ohromnému průlomu ve vědě, sociálním myšlení, duchovních ideách a sblížení národů. Všechny tyto obrovské změny a pokrok ve vědě a myšlení jsou tu proto, že došlo k uvolnění spirituální síly a rozvinutí božského plánu.

Tento nový spirituální cyklus přinese celý nový svět. Tento nový cyklus – byť v zárodečné podobě – se rozevírá všude kolem nás i v našem nitru. Dojde k němu i přesto, že se jej zpátečnické síly pokoušejí stůj co stůj zastavit. Nedochází k tomu však samo od sebe. Děje se to skrze nás. To je zajímavý aspekt našeho lidského bytí. Každá lidská bytost, i ta poslední mezi námi, má ve svém nitru uschovanou úplnost vesmíru. V hloubi své duše známe všechny tyto pravdy. Vše je v nás obsaženo. Ve skutečnosti není žádný rozdíl mezi vnitřním a vnějším. „Vše zde je i tam.“

Všichni z nás dospěli k novému potenciálu. Ve všech bytostech vesmíru jsou nové schopnosti. Cyklus, do kterého vstupujeme, je cyklem univerzálního míru, nejenom světového míru. Ti váleční štváči, kteří tisíce let rozpoutávali galaktické konflikty a války, jsou zcela mimo hru. Nezáleží na tom, jak moc lnou jisté zpátečnické živly v naší společnosti ke starým paradigmatům věčných válek, ta doba rychle skončí a my vstoupíme do éry nepřerušovaného míru, která potrvá alespoň 500 000 let.

Nyní jsme uprostřed smrtelné agónie starého paradigmatu, díváme se, jak umírá. Je to temno před úsvitem, v této době často zuří nejprudší vichry, pak nastane klid. Často to bývá ta nejobtížnější a nejzáludnější doba, pak dojde k trvalému ustanovení nové éry. Přesně v době tohoto zlomu žijeme – posledních 100 či 150 let jsme svědky ohromných změn na všech úrovních: duchovní, kosmologické, sociální, náboženské, politické, vědecké – na všech.

Během posledních sto padesáti let došlo k více změnám než během předchozích několika tisíců let. Jak je to možné? Je to tak proto, že na začátku tohoto cyklu došlo skrze samotné Božství k manifestaci nového stvoření. Spirituálně – v nebeské říši božského vědění – již existuje. Můžeme do něho vstoupit a uvidět celou jeho krásu.

Když zvážíme tu tajnou činnost lidí, kteří jsou oddáni starým pořádkům, zjistíme, že v sázce je vše. Lidé, kteří jsou hluboce zasvěceni, mi řekli, že ještě není o ničem rozhodnuto. Obě dvě varianty jsou možné. To je důvod, proč se musíme snažit do posledního dechu o to, aby došlo k příchodu nového světa a univerzálního míru. Čím více lidí o těch klamných a manipulativních operacích ví, tím lépe pro nás všechny. Protože když víme, můžeme se vyhnout tomu, abychom byli uvrženi do šílenství hvězdných válek. Poznání je síla.

Od 11. září – útoku na New York – došlo k mnoha manipulacím, ale jisté elementy zašly příliš daleko. A proto, že zašly příliš daleko, lidé začínají vidět, že ta stínová vláda nemá nic společného s bezpečností Spojených států a světa. Před 11. zářím jsme mluvili o faktu, že máme mnoho zdrojů, které popisují, že studená válka ustoupí doktríně „nepřátelských států“ (států „osy zla“) a pak bude tato doktrína nahrazena doktrínou světového terorismu a pak přijde řada na doktrínu hrozby z kosmu v podobě asteroidů a mimozemských bytostí. Takže se nacházíme právě zde.

 

(Vybráni z knihy „Utajovaná pravda – zapovězené poznání“ od Mudr. Stevena M. Greera. Knihu vydalo nakladatelství DOBRA v roce 2008 a lze si ji objednat přes internet. Doporučuji.)