OŽIVUJÍCÍ SÍLA LASKAVOSTI

 

Vím, milý čtenáři, že absence, nepřítomnost Lásky v mých myšlenkách, slovech i činech nezbytně narušuje mou Cestu k harmonii života v souladu s Vesmírem. Uplatňování vesmírné, nic nežádající Lásky, dělá potíže nejen mně, ale i většině lidstva.

Nebylo pro mně jednoduché sledovat, zda-li moje myšlenky, slova a činy, jsou v každém okamžiku mého bytí v Lásce a zda-li jsem tedy v souladu s Vesmírem. Postupně jsem došel k poznání, že nergie vesmírné Lásky se projevuje LASKAVOSTÍ. O Laskavosti nemusím  přemýšlet, to prostě cítím bez jakéhokoliv uvědomování. Okamžitě vím, kdy můj pohled je laskavý, stejně jako mé gesto nebo vibrace mého hlasu. Nemluvím o obsahu slov. Jsem přesvědčen, že Laskavost platí i pro Slovo. Dovol, milý čtenáři, abych ti vyprávěl malý příběh. K mým 85. narozeninám jsem dostal zvláštní dárek. Dvaceticentimetrové miskové váhy s označením   K  VÁŽENÍ   SLOVA. "Je to dárek nad dárky", říkám si. I teď na chalupě stojí v mé blízkosti. Vím, že ve svém životě, ve své ukvapenosti, možná i aroganci, jsem často Slova nevážil. Slovo je jako pták, vyletí a už ho nechytíš. Může pohladit nebo i zabít, jak se říká. Jsem vděčen za tento dárek od Anděly se srdcem anděla, který mi připomíná vážnost Slova, když píši tyto řádky. Vím, že laskavé Slovo otevírá srdce Lásce. Laskavost je jiskra rozněcující Lásku.

Doutná v ní touha po štěstí a radosti, která se naplní, když se jiskra rozhoří v plamen Lásky. Škodil bych sám sobě, když na zárodek ohně budu přikládat zlato, bláto,hmoty a zalévat je proudem sobectví a chtění vlastnit, užít, ovládat, být něčím a někým. Když však jiskru zaliji Laskavostí ke každému a ke všemu, je to to pravé, co jiskra potřebuje, aby vydala plamen. Rozhoří se a svým světlem a teplem oživí všechna energetická pole v mém těle, mou duši, harmonizuje hemisféry a přitom rezonancí rozeznívá Lásku v srdcích těch, které potkávám a vztahy mezi lidmi se mění.

Nechceš to zkusit i ty, milý čtenáři? Bez velkého dumání víš, kdy jsi laskavý. Když jsme laskaví, otevíráme srdce Lásce. Pak se dějí zázraky. Je to tak jednoduché, pohodlné a příjemné. Být laskavý může být každý, ať zaujímá jakékoliv společenské postavení. Ať jde jakoukoliv duchovní cestou nebo je v duchovních naukách úplně nevědomý. Nemusí znát žádnou filozofii, jógu, reiki ani čakry, každý může být laskavý, jen jedna podmínka platí: Laskavost musí vycházet z hloubky duše, musí být projevem Lásky a nejen zdvořilostním, prázdným gestem. Pak jsi v souladu s Vesmírem a dějí se zázraky.

(Michal Burda: Vesmír v nás)

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i27.tinypic.com/1zfpi1f.jpg" href="https://i27.tinypic.com/1zfpi1f.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

 

 

Protože vím, že právě ty, čtenář "Vesmíru v nás", máš k němu blízko, dávám ti k úvaze, co kdybychom zkusili vyhlásit každý pro sebe program Laskavosti. Pak její ozvěna nic nežádající Láska, zazáří všude, kde každý z nás je. A kdy začít? Hned, jakmile odložíme tuto knihu. Můžeme obdařit laskavým úsměvem všechny kolem nás. Můžeme být laskaví vždy a všude (k manželovi, k manželce, k rodičům, všem členům rodiny, k přátelům na pracovišti, na ulici, i když stojíme ve frontě, samozřejmě i k nepřátelům apod.). Tak se staneme pro sebe i pro všechny ostatní, které potkáváme, Slencem Lásky.

Jako první stupeň bychom mohli pro sebe vyhlásit, byť krátké, období chvály, které samozřejmě opakujeme, v němž jsme zvláště laskaví, v němž nevyhledáváme na druhém nedostatky, ale jeho přednosti. Na každém najdeme něco, co stojí za pochvalu. Když nebudeme kritizovat, ale chválit, vím, že se stane malý zázrak.

Právě teď na prahu třetího tisíciletí všichni, kteří máme blízko k Vesmíru a jeho tajemstvím, kteří věříme v něco jiného než v honbu za bohatstvím, materiálními prožitky a statky, můžeme s Laskavostí vyjít vstříc Věku Vodnáře. V něm k nám pronikáve střídání energie Ryb nádherná nejjemnější kosmická energie, která po dvou dalších dvou tisíc let, bude vytvářet podmínky k produchovnění naší Země i každého z nás, vedoucí k harmonizaci života, klidu a míru na naší planetě. Jako tarší Vodnář pražský jménem Kruhu přátel Vodnářského věku, ke kterému svým srdcem stejně patříte a jehož posláním je zlepšení mezilidských vztahů, vás zvu, i když jen na vás záleží, jak se rozhodnete:

"Vykročme vstříc Věku Vodnáře Laskavostí, která osvobozuje Lásku. Ať její paprsky prorazí mraky negativních energií, nakupených lidstvem kolem  naší planety i všech míst naší vlasti, kolem našich rodin a každého z nás v době, kdy celá planeta Země chřadne nedostatkem Lásky. Vykročme na Cestu k uvolnění toho krásného, co je v každém z nás, na cestu k obnovení Lásky v celé naší Zemi, aby se  naše Zem, dle dávnověkých proroctví stala duchovním centrem Evropy."

V Lásce a pokoře jsem s Tebou, milý čtenáři.

(Michal Burda: Vesmír v nás.)