SVĚT SE ZBLÁZNIL

 

 

Doporučuji k přečtení článek pana Miroslava Zelenky uveřejněný na www.matrix-2001.cz  Přesně vystihuje to, co se teď děje, i to jak jsou mnozí totálně slepí vůči dění… Malá ukázka:

„V dějinách se vyskytovali a stále vyskytují lidé, kteří se nechali nebo by se nechali upálit pro své přesvědčení „přeci se točí“, ale víme, kolik lidí by se nechalo i dnes upálit pro své přesvědčení „nikdy se netočila, netočí se a točit nebude“? Jsem přesvědčen, že těch druhých by bylo mnohem více, jenomže se o nich nikdy nedovíme, protože je nikdo upálit nechtěl a nechce. Jsou lidé, kteří si jednou utvoří svůj názor a často již v mládí a dokonce ve škole (týká-li se to dějin, fyziky, ale i filozofie apod.) a pak ho již nikdy nemění a dokonce jsou na to hrdí a jsou ochotni se pro něj i nechat upálit, i když samozřejmě raději by za odlišný názor upalovali jiné.

Bohužel i tito často slušní a hodní lidé jsou se svou „konzervativností“ součástí brzdných mechanismů matrixu a jsou těmi, kteří ovládají „brzdnou páku“, využíváni a zneužíváni ke škodě všech ostatních. Probudit tyto lidi je nadlidský úkol. Na druhé straně je možné, že jejich rozhořčení po prozření by mohla být slušná hybná síla, pokud by se nezvrhla do extrému.

Když si analyzujeme současnou situaci a vyjdeme z předpokladu, že se nic neděje náhodou, ale mnohé je dlouhodobě plánováno a připravováno, tak se mně zdá, že není možno učinit jiný závěr než, že situace u nás i ve světě se velmi rychle blíží ke svému vrcholnému dramatu. Chtělo se mi napsat finálnímu dramatu, ale při použití sportovní terminologie bych to označil spíše jako semifinále. A i ze sportu víme, že někdy semifinále bývá dramatičtější a důležitější než finále.“

Celý článek je tady.