NEJBOHATŠÍ MUŽ SVĚTA

Kdo je nejbohatší muž světa? Hádáte špatně. Není to Bill Gates ani nikdo jiný, jehož jméno někdy uslyšíte ve zprávách. Bohatství vůdců mezinárodního bankovního kartelu přesahuje cokoli, co jste schopni si představit. Některé zdroje uvádějí částku $300 bilionů. Většina jejich podniků je soukromém vlastnictví, což znamená že by se jejich cena těžko odhadovala. Díky anonymitě korporátního vlastnictví je těžké určit rozsah držby akcií. Jejich soukromé podniky jsou drženy v trastech, které poskytují anonymitu a daňovou ochranu. Mezinárodní bankovní kartel navíc neovládá pouze podniky. Mají své výzvědné služby a ovládají vlády. Zcela pronikli do většiny světových vlád. Jak byste ocenili tržní cenou úplnou nadvládu nad americkou vládou? Jak byste ocenili tržní cenou kontrolu nad lidmi prostřednictvím vzdělávacích systémů a médií?

Strategie mezinárodního bankovního kartelu spočívá v uzavírání sňatků mezi příbuznými. Tím nedochází k rozředění jejich bohatství. Všehovšudy je zhruba 50-100 zasvěcenců, kteří mají téměř úplné povědomí o aktivitách, každý je příbuzný každého. Jejich činnost zůstává utajena, protože v případě že by došlo k dezertaci člena, byl by zabit. Každý člen je pravděpodobně pod neustálým dozorem všech ostatních členů, proto nemůže dezertovat ani kdyby chtěl.

Tato skupina 50-100 zasvěcenců pravděpodobně volí někoho za svého vůdce. Demokracie je efektivní v případě, kdy každý zná každého. Mezi 50-100 lidmi je možné, aby měl vůdce přehled o všem a aby všechno ostatní měli přehled o svém vůdci.Takže on je ten nejbohatší muž světa. Je to Nejvyšší vůdce lidstva a moc dobře to ví. Jeho celková hodnota se rovná hodnotě celé světové ekonomiky. Jeho organizace již stovky let využívá paradox složeného úrokování, což mu umožnilo ukrást téměř veškeré bohatství světa.Většina skutečné práce je delegována nezasvěcencům. Nezasvěcenci se mylně domnívají, že disponují skutečnou mocí a vlivem. Stejně jako v případě více vrstev holdingových společností, které maskují korporátní vlastnictví, i oni používají několik vrstev tajných společností, které maskují skutečnou moc. Každé vrstvě se dostává moci a výsad, ke kterým nemají přístup nižší úrovně. Každý z členů žije pod hrozbou smrti nebo vyhnanství pokud by vyzradil své tajemství. Takto skrývají svoji moc.

 

Většina lidí je vycvičena si myslet, že pokud chcete mít moc a vliv, je třeba se dostat do televize nebo do novin. Je mnohem lepší být osobou, která televizi a noviny řídí. Je lepší být schopen zvolit toho, kdo bude oficiálním vládcem. Pokud je vaše moc veřejně známá, stáváte se terčem. Nejvyšší vůdce lidstva se nebude ukazovat v televizi. Každý by se proti němu vzbouřil kdyby se přišlo na to co se děje.Navíc můžete to mít Nejvyššímu vůdci lidstva za zlé? Vždyť kdyby to nedělal on, byl by to někdo jiný. Je lepší být vládcem světa než otrokem. Na druhou stranu si je plně vědom všech skutků, které jeho organizace provedla. Díky němu lidé věří že se jedná o zlé věci, ale on nemá svědomí jako oni. Jeho jediným cílem je hromadění moci.

Jaké jsou zločiny Nejvyššího vůdce lidstva?

Drží lidi v chudobě proto, aby byli poslušnými pracovníky. Chudí lidé nemají jinou možnost, než přijmout nesmyslnou práci která plýtvá časem.Drží lidi v chudobě proto, aby jim zabránil mít dostatek volného času, který by jim umožnil odhalit jeho existenci a postavit se mu.Ukradl veškeré zisky produktivity rostoucí ekonomiky a nechal si je pro sebe.Organizoval války. Válka ničí přebytečnou výrobní kapacitu a pomáhá držet lidi v chudobě. Válka je pro vlády způsob jak získat více moci. Války pomáhají odvést pozornost od něho. Války jsou způsob jak zadlužit vlády, což mu prostřednictvím paradoxu složeného úrokování umožní krást další bohatství.Zbrzdil vědecký pokrok. Jeho vnitřní kruh disponuje vynálezy, které jsou 50-100 let napřed než to co vlastní běžný člověk. Většina vědeckého výzkumu je financována státem. Proniknutím do vlády může rozhodnout o tom, které objevy může veřejnost mít.V každé válce během posledních 300 let tajně financoval obě strany. Podporoval USA, nacistické Německo, Sovětský svaz, komunistickou Čínu, Al Kajdu a každou významnou světovou velmoc. Kdykoli začne vůdce tušit jeho manipulaci, je tento vůdce zavražděn nebo poražen.Postaral se o rozdíly v náboženství, aby bylo možné na základě jejich náboženství lidi vyprovokovat aby bojovali proti sobě.Má své agenty a ti pracují v každé vládě světa.Postaral se o to, aby se lidé učili lži. On a jeho vnitřní kruh znají pravdu, ne ty lži které jsou šířeny průměrnému člověku. Proto může jeho vnitřní kruh pracovat snadněji efektivně, protože nejsou zatíženi nesprávnými vědomostmi jako v případě jiných.

 

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i26.tinypic.com/4v5wup.jpg" href="https://i26.tinypic.com/4v5wup.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

 

Postaral se o to, aby každý byl učen morálku a náboženství. On dobře ví že se jedná o lži, které z lidí činí poslušnější otroky. (Na druhou stranu v tomto bodě nesouhlasím s Nejvyšším vůdcem lidstva. Domnívám se že existuje nějaká skutečná pravda ohledně morálky. Hromadění moci není jediný cíl na kterém záleží. Bohužel v boji mezi někým kdo se zajímá jen o moc a někým kdo si váží ostatních věci většinou vyhraje ten, kterému jde jen o moc. Jediný důvod proč zlo možná prohraje je jeho neefektivnost.)Ovládá všechny televize a noviny. To vede k zajímavé otázce. Proč dovolil existenci internetu? Vždyť jej mohl jednoduše rozdrtit v době jeho vzniku, kdy jej využívali jen vojenští vědci. Mohl jej zničit prostřednictvím nadměrné regulace. Nechal záměrně uniknout tajemství tranzistoru a internetu? Jaký to mělo účel?

Čeho může Nejvyšší vůdce lidstva ještě dosáhnout? Co ještě může Nejvyšší vůdce lidstva udělat? Je zcela a naprosto šílený? Nudí se? On sám sebe nevidí jako benevolentního vůdce. Ví že je zodpovědný za veškeré utrpení světa. Má úplnou a absolutní moc. Co ještě může dělat?Chce rezignovat? Možná by byl ochotný, jen kdyby mohl být přesvědčen, že nebude nahrazen někým jiným. Možná hledá politický a ekonomický systém, který pro svoji stabilitu nevyžaduje Nejvyššího vůdce. Pokud by začal rozebírat svůj prostředek na řízení populace, jeho podřízení by nebyli ochotní vzdát se svých výhod a privilegovaného postavení. Nemůže veřejně přiznat pravdu, protože jeho vnitřní kruh by jej při tomto pokusu zabil.

Neuvědomuje si že jeho úplná a totální výhra se rovná konci historie? Konec veškerého společenského a vědeckého vývoje. Nic se nemůže stát kromě toho, co je podle jeho plánu. Jeho vítězství se rovná faktickému vyhynutí lidstva.Byl tento příběh zopakován na každém další světě, kde se vyvinul inteligentní život? Někdo se chopí absolutní moci a zmrazí vědecký pokrok. Je to důvod proč na jiných světech nebyl objeven inteligentní život?Je moje analýza správná? Záleží na tom?Je možné že jsem věci špatně analyzoval? Možná že Nejvyšší vůdce světa neexistuje. Možná skutečně existují různé skupiny, které mezi sebou skutečně soupeří, nejen pouhá soutěž jen naoko. Určitě je zřejmé že existuje zlovolná síla která vše řídí. Je příliš organizovaná na to, aby šlo o náhodu. Koluje příliš rozumných fám na to, aby byly všechny špatně.

 

Musíte uznat že existuje několik tajných skupin. Pokud existuje několik mezi sebou soupeřících tajných skupin, nebylo by přirozené aby nakonec jedna skupina vyhrála? Je tato skupina u moci již více než 100 let?Je nemožné být přesvědčen tak či onak. Existuje Nejvyšší vůdce světa? Obávám se že může existovat. Co chce? Jaký je jeho účel? Vždyť již má absolutní moc. Má technologie které jsou mnohem pokročilejší než to, o čem ví průměrný člověk. Co ještě může někdo s absolutní mocí chtít?Na jednu stranu nezáleží zdá Nejvyšší vůdce lidstva existuje. Každopádně se děje hodně špatných věcí. A je třeba aby vznikl alternativní mechanizmus, který umožní aby lidé mohli pracovat efektivněji.

 (Zdroj tady)

 

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i32.tinypic.com/a2u3yf.jpg" href="https://i32.tinypic.com/a2u3yf.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>