UFO NAD MEXIKEM

Masivní demonstraci UFO objektů zaznamenali 24. června 2005 ve městě Xalapa v Mexiku. Tato neuvěřitelná podívaná byla osobně dosvědčena guvernérem tohoto města, panem Fidelem Herrerou Beltranem, členy jeho výboru, velkým množstvím důstojníků policejního oddělení, novináři a televizními reportéry. K incidentu došlo během oficiální ceremonie v rámci předávání nových policejních vozů policejnímu oddělení tohoto departmentu.

K této doslova fantastické události došlo v dopoledních hodinách okolo 10.30 místního času a vyvolala neobyčejný rozruch a vzrušení. V okamžiku kdy Fidel Herrera Beltran zakončil svůj projev, upoutali jeho pozornost úředníci, kteří rukama signalizovali k obloze něco neobyčejného. Šokující skupina UFO čítala celkem 14 poměrně velkých objektů, které doslova psychicky otřásly celým shromážděním. Novinovým reportérům se podařilo udělat množství snímků a televizní štáb celou podívanou nahrál.

Přítomní lidé se zajímali zda tyto cizí objekty nemohou být nějakým typem balónů. Nicméně záhadné objekty zůstaly téměř 30 minut statické v trojúhelníkové formaci. Týž den pozdě večer "TV AZTECA" odvysílala zprávy s videem a na státní "TV NEWCAST" běžela podobná relace. V sobotu 25. června deník "DIARIO  DE  XALAPA" vydaly na úvodní straně reportáž.

(Zdroj: www.matrix-2001.cz)