SENZACE! NA MĚSÍCI BYLA NALEZENA MĚSTA!

 
 

Nedaleko nás jsme před nedávnem nečekaně narazili na stopy promyšlené aktivity mimozemské civilizace, jenže jsme na to nebyli psychicky připraveni.

Ve spoustě publikací se autoři pokoušejí najít odpověď na otázku: "Jsme ve vesmíru sami?" Přitom byla přítomnost myslících bytostí objevena těsně u našeho domova, na Měsíci. Tento objev však byl ihned klasifikován jako tajný, protože je natolik neuvěřitelný, že by nepochybně otřásl danými společenskými principy. 
  Citujeme z oficiální tiskové zprávy: "Vědci NASA a odborníci zúčastnění na výzkumu Marsu a Měsíce ohlásili 21. března 1996 výsledky svých objevů na tiskové konferenci ve washingtonském Národním Tiskovém klubu. Poprvé zde oznámili, že na Měsíci byly objeveny umělé struktury a objekty". S výjimkou UFO vědci o takových věcech vždy hovořili obezřetně a vyhýbavě. Připouštěli však, že umělé objekty na Měsíci jsou pravděpodobné, s tím, že vše je dosud předmětem studií a oficiální výsledky budou publikovány později. Na tiskové konferenci padla i zmínka, že Sovětský svaz, který měl k dispozici vlastní fotografické materiály, rovněž zkoumal možnosti inteligentních aktivit na povrchu Měsíce. Ačkoli dosud nebylo zjištěno o jaký druh činnosti se jednako, tisíce fotografií a video materiálů projektu Apollo a z kosmické stanice Clementine ukazovalo mnoho partií měsíčního povrchu s očividnými stopami čilé aktivity. Na této tiskové konferenci byly poprvé předvedeny i videozáznamy a snímky, pořízené americkými astronauty během programu Apollo. Lidé byli nesmírně překvapeni a tázali se, proč tyto materiály nebyly veřejně prezentovány už mnohem dřív. Odborníci z NASA odpovídali: "Bylo těžké odhadnout, jak budou lidé reagovat na informaci, že na Měsíci byly nebo ještě jsou nějaké bytosti. Navíc zde byly i jiné důvody, ležící mimo kontrolu NASA."

 

 

  Richard Hoagland, odborník na studie Měsíce, říká, že se NASA dodnes ještě pokouší upravovat fotografické materiály než jsou publikovány ve veřejných katalozích a na internetu. Obrázky jsou buď retušovány, anebo záměrně rozostřeny při reprodukci. Někteří badatelé, včetně Hoaglanda, předpokládají, že mimozemská rasa využívala Měsíce během svých pozemských aktivit jako terminálu. Tuto myšlenku potvrzují legendy a mýty různých národů naší planety. 
  Rozvaliny měsíčních měst se rozprostírají na mnoha kilometrech. Obrovské kopule na masivních základech, četné tunely a další konstrukce jsou důvodem, proč vědci znovu zvažují své náhledy na Měsíc. Otázka jeho původu a principu oběhu kolem Země je pro ně ještě stále ohromný problém. Některé částečně pobořené objekty na měsíčním povrchu nelze vzhledem ke komplexnímu uspořádání a geometrické struktuře považovat za přirozené geologické formace. V horní části Rimovy štěrbiny, nedaleko od místa přistání Apolla 15, byla objevena konstrukce obehnaná vysokou  hradbou ve tvaru písmene "D".  Ku dnešnímu dni, byly různé měsíční artefakty objeveny už ve 44 oblastech. Tato místa zkoumají NASA Goddard Space Flight Center a Houston Planetary Institute. Poblíž kráteru Tycho byly odhaleny terasovitě profilované skalní prohlubeniny. Koncentrická šestistěnná prohlubeň a tunelový vstup po straně terasy nemohl vzniknout v rámci přirozených geologických procesů; spíše se velice podobá povrchovému dolu. Nedaleko kráteru Copernicus byla zjištěna průhledná kopule, rozprostřená nad okrajem kráteru. Tato kopule je velmi neobvyklá, protože z ní probleskuje bílé a modravé záření. Vskutku neobyčejný objekt byl vypátrán v horní části "Továrního okrsku". Jde o disk o průměru asi 50 metrů, který stojí na čtvercovém postavci obklopeném zdmi. V podloží poblíž je na fotografii vidět tmavý okrouhlý výklenek, podobný vstupu do podzemní dráhy. Mezi "Továrnou" a kráterem Copernicus se rozprostírá obdélníková plocha, široká 300 a dlouhá 400 metrů. Astronauti z Apolla 10 vyfotografovali (AS10-32-4822) míli dlouhý objekt, nazývaný "Hrad". Je téměř 14 kilometrů vysoký a vrhá na měsíční povrch zřetelný stín. Jak se zdá, objekt sestává z několika cylindrických dílů a rozsáhlé spojovací sekce. Na jedné z fotografií  je zřetelná vnitřní porézní struktura tohoto "hradu", budící dojem, že některé části objektu jsou průhledné. 
  
Na tiskové konferenci za účasti četných vědců z NASA vyšlo najevo, že když Richard Hoagland požadoval vydání originálních fotografií hradu, nebyly už k nalezení vůbec žádné. Dokonce úplně zmizely i ze seznamu obrázků, pořízených posádkou Apolla 10. V archivech byly nalezeny pouze dílčí fotografie objektu, jenž bohužel nezobrazují jeho vnitřní strukturu. 

 

 

  Posádka Apolla 12 po přistání na měsíčním povrchu hlásila, že přistávací manévr sledoval jakýsi poloprůhledný pyramidální objekt. Vznášel se pár metrů nad povrchem Měsíce a zářil proti černé obloze všemi barvami duhy. Když byl v roce 1969 předváděn film o astronautech, postupujících k Moři bouří (astronauti zde opět pozorovali cizí objekty, jimž se později začalo říkat "pruhované sklenice"), NASA konečně rozpoznala, jaké důsledky by taková kontrola mohla mít. Astronaut Mitchell po úspěšném návratu odpověděl na otázku o svých pocitech takto: "Ještě teď mne bolí za krkem od toho, jak jsme se museli stále rozhlížet, protože jsme jasně cítili, že tam nejsme sami . Nezbývalo nám ale nic jiného, než se modlit." Johnston, který pracoval v Houston Space Center a studoval snímky a videomateriály pořízené v období programu Apollo, v rozhovoru o artefaktech s Richardem Hoaglandem prozradil, že vedení NASA velice znepokojilo množství, mírně řečeno anomálních objektů na Měsíci. Dokonce se tehdy hovořilo o tom, že by pilotované lety k Měsíci mohly být kvůli tomu zakázány. 
  Zájem výzkumníků patří zejména pradávným strukturám, podobným zčásti zničeným městům. Snímky odhalují úžasně pravidelné konfigurace čtvercových a obdélníkových staveb. Podobají se našim městům, pozorovaným z výšky 5 - 8 kilometrů. Odborník z kontrolního centra obrázky komentoval takto: "Naši chlapi pozorovali rozvaliny měsíčních měst, transparentní pyramidy, kopule a bůh ví, co všechno, co je dodnes ukryto hluboko v trezorech NASA, a cítili se jako Robinson Crusoe, když náhle narazil na otisky bosých nohou v písku opuštěného ostrova." A co po prostudování obrázků měsíčních měst a dalších anomálních objektů míní geologové? Říkají, že podobné objekty nelze považovat za přírodní formace. "Měli bychom uznat, že jsou umělého původu, obzvlášť kopule a pyramidy."

 Ano. Kousek od nás jsme nečekaně narazili na stopy aktivity mimozemské civilizace. Nebyli jsme však na to psychicky připraveni, a mnozí lidé i dnes stěží uvěří, že je to pravda.

 

 

Zdroj: Ru. Pravda, překlad gewo 2002

Obrázky jsou poze ilustrační, převzaté z internetu.

(Článek je převzat ze stránek: www.osud.cz)