PRUHY NA NEBI, ANEB UTAJENÁ STRATEGIE ŘÍZENÉ SMRTI

 

 

Je to možná neuvěřitelné, ale přesto pravdivé - letadla za přísného utajení už několik let rozprašují do atmosféry chemické látky jako například barium a aluminiový prášek , které  mají zabraňovat globálnímu oteplení, avšak v konečném důsledku mohou mít netušené zdravotní následky pro celé lidstvo.

Na internetové stránce, která se kriticky zabývá problematikou chemtrails, se v roce 2003 přihlásil ke slovu vědecký pracovník, který přiznal svou účast na tomto projektu v Kanadě a byl ochoten zodpovědět některé otázky. Očividně byl přesvědčen o tom, že tento  "ochranný projekt"  je dobrá věc, ale zastával názor, že by o něm mělo obyvatelstvo vědět. tento člověk pak v roce 2004 neočekávaně a bez zjevného důvodu spáchal ve Spojených státech sebevraždu...

Zodpovědní činitelé údajně soudí, že skleníkový efekt způsobí v příštích letech a desetiletích na planetě Zemi ohromné problémy a že velká část lidstva se v dohledné době stane obětí klimatických změn. Všechny metody ochrany životního prostředí jim připadají nedostatečné.

V roce 1991 byl badatelskému týmu udělen patent na metodu slibující zpomalení globálního oteplování, pokud se bude atmosféra celosvětově postřikovat určitými látkami, které mimo jiné reflektují ultrafialové záření. Takzvaný  "Welsbach Patent" od vědců čínského původu I-Fu Shiha a Davida Changa zakoupila a přihlásila firma Hughes Aerospace v los Angeles (US patent 5,003,186). je zde oprávněná otázka, zda je tolik omílaná klimatická změna reálná, či zda se jedná jen o šíření strachu za určitým účelem.  O  "skleníkovém efektu"  a  "ozónové díře" mnozýí odborníci vyslovili oprávněné a dobře odůvodněné pochyby. Možná jsou zde sledovány zcela jiné cíle, o nichž se lze ovšem pouze dohadovat.

Látky, které podle patentu mají být rozptylovány, obsahují soli baria. Ty ve vyšších vrstvách atmosféry oxidují a stává se z nich kysličník barnatý, který na sebe váže kysličník uhličitý, na který se pohlíží jako na hlavní faktor klimatické změny. Kromě těchto solí je rozprašován také aluminiový prášek, který má zadržovat ultrafialové záření. Obě tyto látky jsou toxické.

To všechno zní přespříliš nevěrohodně na to, abychom si dovedli představit, že inteligentní lidé by skutečně mohli rozhodnout o celosvětové realizaci takového projektu. Přesto neobvyklé povětrnostní fenomény posledních let nazančují, že se daná metoda patrně využívá.

Welsbach patent je patrně využíván už řadu let, a to nejen v USA, ale celosvětově. Příslušnými chemikáliemi se plní nádrže ve speciálně upravených letadlech, která je rozprašují vysoko v atmosféře. Zdá se, že letadla  "spojenců"  cíleně pokrývají postřikem celé oblasti, přičemž se na obloze tvoří zrádné klikyháky, které můžeme pozorovat. Zdá se, že jde o celosvětový projekt, na němž se podílejí i civilní letadla některých společností.

Zdravotní důsledky jsou znepokojivé. Lze jen stěží předvídat dlouhodobé následky tohoto systematického  "sprejování"  populace  (odhady jsou asi 40 miliónů ročně). Nikdy se nikdo veřejnosti neptal, zda tato  "opatření"  považuje za oprávněná. Porušují se veškeré mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí. Je oprávněná doměnka, že George Busch nepodepsal dohodu v Kjótó o životním prostředí proto, jelikož již v prováděném postřikování zemské atmosféry možná spatřoval volnou vstupenku k dalšímu rabování planetárních zdrojů bez ohledu na životní prostředí. Nestavěl se tedy do cesty dalšímu otravování atmosféry průmyslovými exhalacemi, což je zcela ve smyslu jeho ziskuchtivých sponzorů.

Bezprostřední následky postřikovacích akcí u lidského organizmu jsou známy: bolesti hlavy a chronický pocit únavy zná jistě každý z vlastní zkušenosti. Známými symptomy jsou dále dušnost, poruchy rovnováhy a ztráta krátkodobé paměti, onemocnění podobná chřipce přicházející ve vlnách, záněty spojivek a astmatické ataky... O tom, zda v budoucnu nemohou být přimíseny i jiné substance - třeba ke  "zklidnění"  a zlomení vůle znepokojeného obyvatelstva - se lze jen dohadovat.

tento fenomén většina obyvatelstva zatím nepozoruje. Ale každý, kdo o něm ví, ho může sledovat: postřikování zanechává na nebi zřetelné stopy, jednoznačně rozlišitelné od normálních kondenzačních pruhů za letadly. Kromě toho zůstávají dlouho ve vzduchu, aniž by se rozplynuly. Nato většinou poklesne teplota, nebe se zatáhne a pár dní zůstává neobvykle zataženo, ale většinou bez deště. Je tedy záhodno upozornit na tuto neuvěřitelnou skutečnost pokud možno co nejvíce lidí, aby si takových akcí zvýšenou měrou všímali, pořizovali fotografie a kladli dotazy sdělovacím prostředkům a politikům. Pokud je to ještě vůbec možné, jen veřejný tlak by snad mohl zastavit toto fatální šílenství.

(Otištěno v časopisu Phoenix, číslo 7/08, původní zdroj: WM magazín 4/08)