ÚVOD

 
Anděl Ježíšovy matky (nemá typické mateřské rysy, působí až goticky, je velmi štíhlý, oděný v bleděmodrém, téměř bílém rouchu) začíná své vyprávění:
Křížová cesta z pohledu Marie není pouze cestou matky, která ztrácí své dítě, nýbrž cestou každého milujícího člověka, který se o někoho s mateřskými či otcovskými pocity staral a nyní o něj přichází: "Vše, co pro mne tolik znamenalo, co jsem pěstoval, ochraňoval, nosil v sobě, co vyrůstalo a vzkvétalo před mýma očima, to nyní odchází." Platí to také, ztrácíte-li kamaráda nebo přítele a víte, že na něj nikdy nezapomenete, dokonce snad, že váš život budou teď pouze vzpomínky na toho člověka. Procházet křížovou cestu s Marií může pomoci nejen tomu, kdo přišel o blízkého člověka, ale i tomu, kdo přišel o něco, čemu věnoval život: umělecké nebo vědecké činnosti, ušlechtilé myšlence, možná i podniku, jemuž dával své srdce a který piplat a hýčkal jako miminko.
Panna Maria křížovou cestu neprožila pouze přímo s Ježíšem, následující ráno ji ještě jednou prošla a věnovala se všem zastavením. Prosím, abyste ji přitom doprovodili.