8. ZASTAVENÍ

 
 
Ježíš mluví k plačícím ženám jeruzalémským.
 
Ježíš se obrací k ženám, dav utichá.
 
Znamení: Otevírá ústa, aby promluvil.
 
Představte si, jak ženy pláčí a naříkají, mají strach a obavy, jsou skutečně otřesené: "Co si počneme bez svého učitele? Nikdo nás nepovede, nikdo nám nepomůže, nebudeme vědět, kudy kam." Tak bezmocné a bezradné se nní ženy cítí. A Ježíš, který by teď opravdu mohl mít jiné starosti, jim trpělivě vysvětluje, co mohou dělat.
 
Potom vidíte toto místo znovu, vše vám ještě zní v uších jako ozvěna, ale Ježíš už tady není. Opět spatříte postavu Marie a říkáte s ní:
 
"MŮJ PANE A MŮJ SYNU, ODPUSŤ JIM, NEBOŤ NEVĚDELY, JAK DÁLE."
 
To znamená: Propadly panice. Byly otřesené, a především měly obavy z budoucnosti. Můžete ještě dodat:
 
"...ODPUSŤ MI, ŽE JSEM NEVĚDĚL, JAK DÁL."
 
Občas vás v životě potká něco podobného. Prožijete silný otřes a potom vás přepadne strach a beunaděj. Můžete mít jistotu, že Pán vám další cestu ukáže. Řekněte si: "Nějak to půjde, nějaké řešení se najde. Jen klid a trpělivost. Brzy se ukáže, co se dá dělat dál."