5. ZASTAVENÍ

 
 
Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž.
 
Znamení: Příčné břevno kříže se dostává do podélné polohy. Ježíš ho uchopí.
 

Takže: Šimon sem přichází a je dost nepěkně vyzván, aby Ježíšovi pomohl. Něco zabručí a neochotně si stoupne za Ježíše. Představte si celou scénu. Potom se ještě jednou pohledem Marie podívejte na místo, kde se to událo, a uvědomte si: Tady někdo pomohl. A jako byste ještě slyšeli: "Bohudíky." Nebo: "Dobře, že tudy šel."
Pak si opět před sebou představte, ženskou postavu a říkejte společně s ní:
 
"MŮJ PANE A MŮJ SYNU, ODPUSŤ JIM, NEBOŤ ONI NEPOMOHLI."
 
Podíváte se na všechny kolem, kteří by byli mohli pomoci, ale neudělali to.
A pokud chcete, můžete dodat:
 
"...ODPUSŤ MI, ŽE JSEM VŽDY A VŠUDE NEPOMOHL, NEBO NE TAK, JAK JSEM MOHL."
 
Nejde tady ale o to, vyvolat ve vás šoatné svědomí. Smy slem není, abyste si vytvářeli a pěstovali pocity viny. Prosba o odpuštění má význam pro budoucnost. Vyjadřujete tak: "Chtěl bych být trochu pozornější, když bude potřeba mojí pomoci." Tím nejsou míněny jen velké věci. Jde i o úplné maličkosti, třeba když přendáte šneka na okraj cesty, aby ho něčí nepozorná noha nerozšlápla, nebo pomůžete žížale k vodě, přivážete k plotu obyčejnou kytku, která by se jinak zlomila. Jde o situace, kdy člověk často nepomůže ne proto, že by byl zlý nebo pomoci nechtěl, ale protože je nepozorný, lhostejný, příliš zaměstnaný, někdy také trochu líný, a tak si hledá výmluvy: "Ne, to teď není důležité, nemám čas, mám jinou práci. A stejně bude pršet."
Překonat svoji pohodlnost, být vnímavější a pozornější k potřebám ostatních je smyslem této prosby, o to tady jde. A ne - zdůrazňuji ještě jednou - o to, že byste si měli vypěstovat pocit viny vůči celému světu a nechat se jím ovládnout.