1. ZASTAVENÍ

 
 
Ježíš je odsouzen na smrt.
 
Znamení: Zhuboka se nadýchne a vydýchne.
 
Představte si nejdíve tuto situaci: Je tu Ježíš, stráže, spousta lidí. Jsou hluční, jeden křičí přes druhého. A nyní se přeneste do následujícího rána. Svítá, ještě se zcela nerozednilo. Je zvláštní světlo, něco mezi dnem a nocí, liduprázdno a naprosté ticho. Vidíte stejné kulisy, v uších máte ještě výkřiky ze včerejška, ale nejsou tu ani stráže, ani dav lidí. Vše je zahaleno v tichu. Důležité je, abyste v sobě pocítili tento kontrast: nejdříve velmi rušno, všude plno života, potom mrtvolný klid. Jakoby celé místo chtělo vydat svědectví, ze všeho dýchá smutek a stesk.
 
***Při každém zastavení vyslovíte nejdříve s Marií: "MŮJ PANE A MŮJ SYNU..." ***
 
A při prvním zastavení k tomu dodáte: "ODPUSŤ JIM, NEBOŤ NEVĚDĚLI, CO SI PŘEJÍ."
 
Tím se připomíná požadavek davu na Ježíšovu smrt. Celá tato křížová cesta je prosba za odpuštění.
Až to vyslovíte, můžete - pokud se na to budete cítit - říci totéž v ich-formě (já) a vztáhnout to k svému dosavadnímu životu: "ODPUSŤ MI, NEBOŤ JSEM NEVĚDĚL, CO SI PŘEJI." Necháte to zaznít jako ozvěnu, která bude ještě dlouho slyšet.
 
Možná vás při tom napadnou situace z vašeho života, kdy jste měli přání, která - jak se později ukázalo, by vás byla zavedla špatným směrem. Naštěstí se nesplnila, nebo alespoň ne podle vašich představ, což jste tehdy měli nebi za zlé. Teď dodatečně uznáváte: "Vůbec jsem nevěděl, co bych tím sobě nebo ostatním mohl způsobit.. Promiň mi to."