11. ZASTAVENÍ

 
 
 
Ježíš je přibíjen ke kříži.
 
Znamení: Loučí se se všemi pozemskými bytostmi.
 
Taakže nejdříve je tu tato scéna: Lidé stojí okolo kříže s Ježíšovým tělem, jejich tváře odhalují všechny možné pocity: někteří nechápou, co se děje, jiní jsou otřeseni nebo zhnuseni, na dalších je znát zvědavost. S vděkem tu ale stojí málokdo. Potom vidíte před sebou už jen samotný kříž bez těla Páně. Říkejte s Marií:
 
"MŮJ PANE A MŮJ SYNU, ODPUSŤ JIM, ŽE NEPODĚKOVALI."
 
Pak můžete ještě dodat:
 
"ODPUSŤ MI, ŽE SJEM NEPODĚKOVAL."
 
I ve chvílích rozrušení a smutku, i kdyby byl tak nekonečný, jako byl zármutek Ježíšovy matky, byste neměli zapomenout děkovat. Takže i v jiných situacích děkujte Pánu nebo i někomu jinému za to, co vykonal, způsobil, ukázal. Děkujte za všechno,co pro vás či pro ostatní bylo důležité. Poděkujte například i za pozdrav na rozloučenou a za způsob, jakým byl pronesen. Posílejte svůj dík lidem, situacím, horám a řekám, stromům, místům, zaměstnání, zálibám, i celým úsekům života, které opouštíte, které pro vás skončily tím, že vy kráčíte dál.