9. ZASTAVENÍ

 
 
 
Ježíš padá potřetí pod křížem.
 
Znamení: Dlouhé slyšitelné vydechnutí.
 
Padá vysílením, dopředu, krátce před tím, než vystoupí na Golgotu. Slyšíte, jak vydechne. Jedni se uleknou, druzí křičí: "Dál, dál!"
Potom uvidíte dějiště zahalené do ticha, v trávě je ještě ptrné místo, kde upadl. Potom společně s Marií řeknete:
 
"MŮJ PANE A MŮJ SYNU, ODPUSŤ JIM, NEBOŤ ONI CHTĚLI BÝT SILNÍ."
 
Ti, kteří to vše přivodili, se domnívali, že jsou silní, takže mají moc a právo to udělat. Někteří si dokonce mysleli, že skutečně činí dobro, že to, co dělají, je správné. Mezi lidmi je dost rozšířené, že se někdo cítí z podivných důvodů silný a oprávněn udělat, co si zamane, a nevidí, že se stal prodlouženou rukou temna. A ani to vidět nechce.
S lidmi, kteří v přesvědčení, že činí dobro, způsobují zlo, je velmi těžké žít. Uvěří ve vlastní sílu a neomylnost a společnost nebo systém je v tom ještě utvrzují. Ve skutečnosti jsou vlastně slabí, zatímco ten, kdo leží v prachu na zemi, k smrti uštvaný, ponižovaný a trpící, může být nesmírně silný.
I zde můžete prosit sami za sebe:
 
"...ODPUSŤ MI, NEBOŤ JSEM CHTĚL BÝT SILNÝ."
 
Když si vzpomenete na hádání a boje o moc, které se vyskytly ve vašem životě, uvědomíte si, že vlastně šlo vždycky o prosazení domnělé, nikoliv opravdové vnitřní síly.