10. ZASTAVENÍ

 
 
 
Ježíš je zbaven šatu.
 
Znamení: Dívá se dolů na své nohy.
 
Vybavte si znovu tu situaci: Vidíte lidi, jak se snaží Ježíše ponížit, slyšíte, jak povykují, když si rozdělují jeho šaty. A nyní panuje opět ticho. Není tu ani on, ani oba lotři. Vynořuje se před vámi Marie, která se modlí. Vyslovte spolu s ní:
 
"MŮJ PANE A MŮJ SYNU, ODPUSŤ JIM, NEBOŤ VZALI, CO NEBYLO PRO NĚ."
 
Všimněte si, že neříká "...co nebylo jejich", nýbrž "co nebylo pro ně". A myslí tím, co pro ně nebylo dobré, co jim neprospělo. Nic z toho, co uloupili, jim nemohlo přinést štěstí, nemohlo je jinak obohatit. To je na této situaci nejdůležitější. Kdyby chtěli mít něco z jeho slov, výrazu očí, pohybu rukou, kdyby se chtěli přiživit na jeho osobnosti, mělo by to pro ně nějaký význam, obohatilo by je to, pomohlo posunout vpřed. Ale oni využili situaci tím nejhorším možným způsobem.
Byli v takové blízkosti Páně a mohli z něho něco podstatného získat. Ale svou příležitost úplně zahodili, vzali si to nejméně důležité.
Zamyslete se nad svým životem. Nesnažili jste se někdy získat věci, které vlastně nebyly podstatné, a kolem něčeho oprvdu důležitého jste lhostejně přecházeli? Pak ještě dodejte:
 
"ODPUSŤ MI, ŽE JSEM SI VZAL, CO MI NEPROSPĚLO", nebo:
"ODPUSŤ MI, ŽE JSEM SI NEVZAL, CO BY MI PROSPĚLO."
Volte podle toho, jak cítíte, co se pro vás hodí.
 
Zvykněte si, vždy, když někam přijdete a s někým se setkáte, krátce si pomyslet: "Ať si odtud odnesu to nejpodstatnější."
 
Když například vejdete do kostela, můžete se dívat na tu nádheru, můžete sledovat, jestli je tu pravé zlato, nebo jen barva, jestli marmor pochází z té či oné části Itálie a podobně. Ale to není podstatné. Lepší bude, když poprosíte: "Ať si odtud odnesu to nejdůležitější." A na to se potom zaměřte. To znamená, že se budete snažit vidět a slyšet kolem sebe to, co vám pomůže posunout se dopředu. Nezahlcujte se zbytečnostmi a vnějšími věcmi, které jsou sice také hezké, ale ne podstatné. Mohli byste se v nich utopit nebo ztratit.