2. ZASTAVENÍ

 
 
Ježíš bere na sebe kříž.
 
Znamení: Zvedá oči k nebi.
 
Projděte si nejdříve situaci s Ježíšem, jak zvedá oči k nebi. Potom se podívejte ještě jednou: vidíte místo, kde ležel kříž, stopy nohou, vzpomínáte si na křik, rozkazy, nářek. Nyní tu vládne ticho, ale celý ten neklid je ještě cítit. Zezadu se díváte na hlavu Marie.
Říká - a vy s ní:
"MŮJ PANE A MŮJ SYNU, ODPUSŤ JIM, ŽE NENESOU SVÉ BŘEMENO."
Ježíš tedy bere kříž na sebe. Ostatní přihlížejí. Nepomohou mu, nenesou ani vlastní břemeno. Naloží ho na záda jemu. On ho má nésti za ně.
 
Pokud se vám chce, a nikoliv proto, že byste museli, můžete dodat: "ODPUSŤ MI, ŽE JSEM SVÉ BŘÍMĚ NENESL VŽDY SÁM."
Nosíte svůj kříž sami, nebo jste ho někdy naložili jemu?