12. ZASTAVENÍ

 
 
 
Ježíš umírá na kříži.
 
Znamení: Nejdříve říká: "Je dokonáno, do Tvých rukou, Otče, odevzdávám svého ducha."
 
Sledujte kříž s umírajícím Ježíšem. Potom uvidíte kříž ještě jednou, bez těla, bez nářku kolem, prázdný. Znovu spatříte matku a říkáte s ní:
 
"MŮJ PANE A MŮJ SYNU, ODPUSŤ JIM, ŽE SE NESNAŽILI DÍLO VYKONAT."
 
Pro ty, jež tady matka myslí, nepřicházelo vůbec v úvahu, že by procházeli životem s pohledem upřeným na Otce, který se nakonec ptá: "Máš vykonáno?"
Záleží na tom, v jaké situaci se nyní nacházíte. Pokud cítíte, že máte život za sebou, můžete dodat:
 
"...ODPUSŤ MI, ŽE JSEM VŠECHNO NEVYKONAL."
 
Když se ještě nechystáte umírat, vyslovte:
 
"...ODPUSŤ MI, ŽE JSEM SE VŽDY NESNAŽIL NĚCO VYKONAT."
 
Určitě se ve vašem životě vyskytly situace, nebo celá období, kdy jste žili podle pozemských kritérií, zdálo se vám například důležité hledět na svět pragmaticky, sledovat, je-li něco finančně výhodné, užitečné, rozumné. Nekladli jste si vůbec otázku, jak asi vaše počínání vypadá z pohledu Otce. Co by se stalo, kdyby v tomto momentě váš život skončil, měli byste se postavit před Pána a on by se zeptal: "Tak co, jak jsi na tom?" Mohli byste pak říci: "V pořádku, mám hotovo." Právě tato otázka je vám tady předkládána. Nemá být pro vás podnětem k pocitům viny. Jde o výzvu opět se podívat k nebi a vzpomenout si, že tam dlí nebeský Otec,Matka a syn.