STVOŘENÍ SVĚTA II.

 
 
 
Druhý díl trilogie s podtitulem "Zachraň svět v sobě". Opět nezklamal. Spousta nových informací. Arkadije Naumoviče Petrova a Igora Arepjeva vyučuje léčení sám Otec Stvořitel. V prvním dílu to bylo o léčení energetickém, teď se naši hrdinové dostávají k výuce, jak léčit lidi na té nejhlubší úrovni - úrovni INFORMAČNÍ. Dovíme se, kdo to ve skutečnosti byla bytost se jménem Hermes Trismegistos - Třikrát Veliký... A mnoho dalšího. Zaujalo mne léčení AIDS. Pan Petrov to ve své knize neříká, ale mne to připadá, jakoby virus AIDS byl umělý. Proto zařazuji ukázku, kde naši dva hrdinové léčí ženu postiženou tímhle virem, pomocí vyšší úrovně jasnovidnosti, na informační úrovni. Recenze je kraťoučká, ale o to delší je ukázka. Jde o poznání a zničení viru AIDS na informační úrovni.
 
 
Str. 202 - 207:
 
"Název choroby nám její příbuzní neoznámili. Jaksi úporně se vyhýbali odpovědím na upřesňující otázky. A žena umírá. Horečku má už přes čtyřicet. Zanedlouho ji k nám přivezli. Ira nic nechápe. V odpověď na otázky pouze mumlá. Začali jsme ji spolu s Igorem Arepjevem vyšetřovat. V krvi je skutečně cosi neobyčejného.
Nic podobného jsme předtím neviděli. Máme takový pocit, že jsme se dostali na další díl Hvězdných válek. V cévním systému naší svěřenkyně se pohybovali šestiúhelníkové útvary, podobné ohromným kosmickým korábům. Jejich velikost byla samozřejmě velmi relativní. Vždyť jsme sledovali informační úroveň. Ale v měřítku informačního mikrokosmu člověka skutečně ohromovaly svými rozměry. Proti nim jako zabraňující oddíly vznikají stále nové a nové skupiny buněk lymfocytů a jiných buněk - obránců. Vrhají se na protivníka. Jsou velmi maličké a slabé ve srovnání s nepřítelem, ale jsou zoufale statečné. Avšak situace se nevyvíjí v jejich prospěch. Středověký rytíř sotva může zastavit moderní tank.
Oddíl šestiúhelníků jaksi před sebou vytváří prostorové zkreslení, které jako zrcadlo odráží dotazy lymfocytů: "Jsi vlastní, nebo cizí?" Na nějaký čas je uvádí v omyl. Potom před agresory vzniká mohutná (ve srovnání s měřítkem, v němž se to odehrává) vakuová nálevka, která do sebe vtahuje lymfocyty, obránce organismu, kde se smazává jejich antivirový program. Šestiúhelníky odstřelují energetickými paprsky ty lymfocyty, které se nedostaly do nálevky. Cesta je uvolněna a ony postupují dále.
Ve všech orgánech člověka jsou tak zvané mateřské buňky, na nichž závisí správná funkce orgánů. Jsou jako ladička. Zadávají potřebnou frekvenci činnosti a existence buněčné hmoty. Šestiúhelníky bezchybně postupují tam, kde svítí mateřské buňky.
Když je dostihnou, probíhá následující manévr. Jeden ze šestiúhelníků se rozpadá na šest tyčinek a každá z nich se přilepuje k DNA šesti chromozomů mateřské buňky. Nyní vzal její práci pod kontrolu virus a teď rozhoduje jen on, jakou frekvenci rezonance navrhnout souboru buněk toho či onoho orgánu.
Máme takový pocit, že to svinstvo vládne intelektem, nejen programem činnosti. Teď se může na čas v organismu skrýt a vyčkat na vhodnou situaci.
Ale v tomto případě je virus již aktivním, útočném stádiu a nehodlá na nic čekat. Rozmnožuje se velmi rychle a proniká stále do nových a nových buněk organismu. Buňky jakoby vybuchovaly zevnitř. A virové částice napadají nové obranné buňky, pronikají do nich a opět je trhají. Nic jim nebrání, vždyť vůdčí buňky jsou vzaty pod kontrolu.
Pokoušíme se s Igorem zorientovat v situaci. Vnějškově virus vypadá hrozivěji než rakovinové buňky, s nimiž jsme se již naučili bojovat.
Virus přetvářímě. Ale ukazuje se, že jeho program předpokládá podobný obrat událostí. Má uvnitř energetické želé. A to želé je určeno k ničení DNA člověka.
Vypadá to, že než to svinstvo zničíme, musíme proniknout do jeho nitra. Vstupujeme. Na každé ze šesti tyčinek, které tvoří informační strukturu viru, je zapsán program. Už jsme se dovtípili, s čím máme tu čest. Je to virus AIDS.
Na první stěně je zápis pro poškození šesti hlavních orgánů - srdce, ledvin, jater, žaludku, sleziny a štítné žlázy.
Druhá stěna - informace o zničení buněk, o blokování mozku.
Díváme se, jak to probíhá. Virus jde k mozku po páteři. Ale co je zajímavé: když virus AIDS přijde k mozku, zastaví se. Kdosi jej dokázal zastavit. Intelekt mozku jej zastavil! Má vyšší intelekt než virus AIDS, a to určuje situaci. Do mozku to svinstvo neprojde.
Želé viru AIDS je jako vědomí. A to rozmlouvá s šedou hmotou mozkovou. Boj intelektů.
Želé utváří geometrické obrazce - kruh, trojúhelník, čtverec. Informace se formuje do obrazců. Ale jak může elementární organismus viru tvořit takové složité obrazce? Je tu vidět souvislost. Informační pole Země pomáhá viru AIDS tvořit obrazce, to znamená, že jeho intelektu zadává parametry a pamatuje si jeho informaci.
Proč to planetární pole dělá?
 
 
Čteme informaci: zpětná reakce na chování člověka v přírodě. Pokud jde o člověka, je také pro přírodu virem, který ničí její ogranismus. Ona se před ním chrání. To, co my považujeme za virus pro svůj organismus, ona považuje za svůj imunitní systém.
Mažeme informaci AIDS a virus spalujeme. Ten mizí prakticky okamžitě bez jakýchkoli následků pro organismus. Tak takto se s ním dá bojovat! Ale kdo s ním umí takto bojovat? Vždyť se do něj musí vstoupit skrze vakuum a informaci smazat.
Igor pronásleduje šestiúhelníky po celém organismu. Ty praskají a hoří. Krev teď odnese již neškodné zbytky cizí organiky a klidně je odvede ven. Ti, kdo tento virus vytvořili, zcela počítají s jeho nepřekonatelnou předností, silou. Jestli se s ním v boji setká silnější protivník, přemoci virus je snažší, než přemoci rýmu. Ale ti, kdo mohou takto napadrť rozložit virus AIDS, jsou jednotlivci. A k těm jednotlivcům je třeba se prodrat skrze kordony ministerstva zdravotnictví, které řídí a směřuje proudy nemocných s touto strašnou chorobou přímo na hřbitov.
Již druhého dne se ženě ulevilo. Horečka klesla. Dalšího dne mi sama telefonovala domů. Ještě předtím, než promluvila, jsem ji překvapil svým předpokladem:
"Tak co, teplota je přesně třicet sedm a umírat se už nechce?"
"Přesně." potvrdila.
"Zítra bude třicet šest, šest."
Požádal jsem ji, aby si za několik dní nechala opakovaně udělat rozbor krve.
Za týden k nám přišla sama do centra a oznámila nám, že hodlá nastoupit do práce. Laboratorní hodnoty měla v normě.
Potom jsme událost rozebrali.
 
 
AIDS. Průnik do organismu pohlavní nebo narkotickou cestou (krví).
 
Základní úkol: dostat se do mozkových neuronů, zničit nebo si podřídit orgnismus.
Zachvátit neurony, to je jako zachvátit mikrokosmos. Nejdůležitější informace - mozek. AIDS se snaží ji uchvátit. To umožní přetvořit parazitární systém a učinit jej složitějším.
A přitom nejen na mikroúrovni. Existuje zákon záporných systémů. Jestliže vůdčí systém zasadí úder organismu člověka, následující systém bude ještě silnější a životaschopnější. Jestliže utrpí porážku, následující systém ztrácí řadu předností.
 
Taktický úkol: přivést parazitární buňku k orgánu, kde dojde k rozmnožení.
Virus AIDS je na fyzické úrovni mikroskopický. Na informační úrovni je obrovský. Nic se s ním nedá porovnat. Virus má na informační úrovni tvar šestiúhelníku s trochu zkřivenými a zaoblenými místy styku. Zvenčí je zabarven temně modře nebo fialově. Zevnitř, paralelně s vnějšími hranami, se nachází šest tyčinek s informací, která je na nich zapsána. Tyčinky jsou jakoby v chomáčovitém želé žluté barvy. To je energetická baterie viru.
Zachvátit mozkové neurony je v tomto boji nejsložitější. Jde o to, že barva spojovacích energeticko-informačních cestiček neuronů se shoduje (tmavě modrá nebo fialová) s aurou virů AIDS. Logicky a prakticky není možnost vytvářet v té fialové past pro obranné buňky. Kromě toho je hutnost informací v mozkových neuronech natolik vysoká, že je velmi složité je zvenčí ovlivňovat. AIDS nemůže tuto hutnost informací překonat a do informací se zabudovat.
Na stěnách viru AIDS je zapsána celá historie boje s ním. Díky tomuto boji činí svůj bojový systém složitějším a stává se jetě nebezpečnějším.  Veškeré úsilí lékařů mu v podstatě pomáhá se zdokonalovat. Nákazou je v nejbližších letech ohroženo až 40% obyvatelstva zeměkoule. Ale to vše je teď možné změnit.
 
Možnosti boje. Metodami řízené jasnovidnosti je možné smazat informaci vůdčí buňky viru a zničit její vědomí. To není složité. Poté rozmnožování viru není možné a není také možná jeho existence. Úkoly AIDS nejsou splněny. Současně se zasazuje rána těm strukturám, které utvářejí buňku viru AIDS a obdařují ji informacemi. Lokální zničení AIDS se přetváří ve zničení globální. Při zničení viru na určité statistické úrovni v jedné zemi ztratí choroba na síle ve všech ostatních zemích dokonce i bez použití speciálních opatření v boji s ním.
Vědomí AIDS není veliké! Nemá-li informace, okamžitě se rozpadne!
Je zajímavé, že v tom okamžiku, kdy zasadíme  buňkám AIDS ránu, piští jako myši. Později mi jeden z mých přátel řekl, že jestliže je v počítači objeven virus a je ničen antivirovým programem, ničená informace v tu chvíli vydává zvuk podobný myšímu pištění. Jistě, v tomto případě se to děje díky počítačovému programu. Ale je to přece jen symbolické, není-liž pravda?"
 
 
Arkadij Petrov: Stvoření světa - Zachraň svět v sobě. Vydalo nakladatelství Libuše Bělouvsová, Brno v roce 2015. Počet stran - 392.
Knihy Arkadije Petrova objednávejte na adrese: www.centrumstromzivota.cz